Dr. Krisztina Slachta ajánlja
Die Übernahme (Átvétel)

Ilko-Sasha Kowalczuk - Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde © C.H. Beck Verlag  
Ilko-Sascha Kowalczuk könyve már címében is előlegezi azt az új nézőpontot, amin keresztül az 1989-es eseményeket és az azt követő évtizedeket bemutatja: Die Übernahme, vagyis az Átvétel. A rendszerváltás óta megjelent könyvtárnyi szakirodalom elsősorban az 1989-es események pontos bemutatására koncentrált, évtizedekig a német újraegyesítés pozitívumai álltak a közbeszéd és a tudományos diskurzus középpontjában. Az 1989-es ősz euforikus napjai rávetültek az azt követő évek megítélésére is, így még a 20. évfordulóra megjelent munkák is alapvetően a békés rendszerváltás sodró lendületére, a demokratikus politikai és társadalmi berendezkedés átvételének pozitívumaira, a német újraegyesítés csodájára koncentráltak, így volt ez Kowalczuk Végjáték című 2009-es kötetében is (Endspiel: Die Revolution von 1989 in der DDR).

Kowalczuk új könyvében vállaltan személyes nézőpontból kiindulva, ám mégis tűpontos történészi alapossággal íródott kötete nem csak az elmúlt 30 év kérdéseire, hanem a jelenlegi német társadalom feszítő problémáira is válaszokat keres, melyek mára már egész Németországot érintik és a demokratikus berendezkedést fenyegetik. Tudományos alapossággal, politika- és társadalomtörténeti elemzéssel keresi és magyarázza meg mindazon folyamatok gyökerét, melyek a máig új tartományoknak nevezett szövetségi államokra jellemzők: a kiábrándultság érzése, az egyéni életutak kisiklása, karrierek zátonyra futása, gazdasági kizsákmányolás érzete. A tömegek csalódottsága mögött a rendszerváltás – utólagosan könnyen – elhibázottnak ítélt lépései húzódnak meg, a szédületes tempóban lezajlott privatizáció gyarmatisításhoz hasonlított. Az elitváltás nem csak a politikailag érintetteket, hanem az élet minden területét meghatározta, a rendszerváltás során szabályosan „lefejezték” a tudományos és kulturális életet is.

A kelet-európai rendszerváltások többnyire ugyan vértelenül zajlottak le, ám sehol sem maradtak áldozatok nélkül. A szocialista korszak a rendszerváltáshoz társított (anyagi) várakozások kudarca miatt nosztalgikus emlékezet tárgyává vált, a kiábrándultság pedig radikális politikai irányzatok táptalaja lett. Míg a rendszerváltás a társadalom jelentős részének addigi pozícióit megrendítette, a gazdasági átalakulás, a privatizáció lehetőségeivel a legtöbb kelet-európai országban leginkább azok tudtak élni, akik már a rendszerváltást megelőző években felhalmozott kapcsolati tőkéjüket az új viszonyok között is alkalmazni, transzformálni tudták. Az egykori NDK területén ezzel szemben a nyugat-német cégek és tulajdonosi rétegek vezetésével, az ő tőkéjükkel ment végbe a privatizáció, amivel szemben a keletnémeteknek esélyük sem lehetett.

Az NDK-beli rendszerváltás kezdetben úgy tűnt, kollektív katarzist hozott, mintaként szolgált a többi egykori szocialista ország számára, ám hosszútávú hatásai, az évtizedeken át szőnyeg alá söpört problémák az egész országot feszítő, a napi politikai közbeszédet meghatározó kérdésekké váltak. Kowalczuk könyve bátor vállalkozás ezen kérdések felfejtésére, okok, magyarázatok, folyamatok és lehetőségek elemzésére és mindannyiunk számára izgalmas olvasmány.

C.H. Beck Verlag

Ilko-Sasha Kowalczuk
Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde
C.H. Beck Verlag, München, 2019
ISBN 9783406740206
319 oldal

E-könyv formájában kölcsönözhető az Onleihe-n


Recenziók a német médiában:
Deutschlandfunk
Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher