Živilė Gapšienė ajánlja
Was ist Liebe, Sokrates? (Mi a szerelem, Szókratész?)

Piper Verlag Nora Kreft filozófus a berlini Humboldt Egyetem tudományos munkatársa, kutatási témája pedig a szerelem és az autonómia. Nagyszerű könyvében Kreft nyolc nagy filozófust ültet egy asztalhoz, hogy a szerelemről vitatkozzanak, és különösen izgalmassá teszi a helyzetet az a körülmény, hogy a vita résztvevői különböző korok szülöttei: Szókratész például az ókoré, Immanuel Kant a 18., Sigmund Freud pedig a 20. századé.

A szerelem kérdése mindig is foglalkoztatta a filozófusokat. A szerelem ellenőrizhetetlen. A szerelem sebezhetővé tesz bennünket, és alapjaiban forgatja fel egész lényünket. Miért vágyunk mégis a szerelemre? Csakugyan a gyönyörre, a létfenntartásra, az életre törekvő ösztön-e a szerelem, amint Freud állítja? Vagy az idegtudománynak van igaza, és nem egyéb a szerelem, mint az agyban végbemenő neurokémiai folyamat? Szókratész szerint a szerelem voltaképpen a bölcsességre való törekvés. De hogy jön ide egyáltalán a bölcsesség? „Akkor szeretünk bele egy másik személybe, ha látványa az örök eszmékre emlékeztet bennünket (…) Persze csak sematikusan.“ (49. o.) Szókratész szerint emlékezetünkbe idéződik ilyenkor, hogy lelkek lévén boldogságunk nem a világi dolgokból, hanem a bölcsességből fakad. Kant a következőképpen foglalja össze ugyanezt a problémát: Ezért van az, hogy minden szerelmes filozófus, és minden filozófus egyszersmind szerelmes.

Számos aspektusát tárgyalja Nora Kreft a szerelemnek: a mindannyiunkat megillető jogot a szerelemre, a szeretett személy pótolhatatlanságát, az autonómia korlátozását, a szerelem művészetét, a randiapplikációkat – és sajátos módon teszi így hozzáférhetővé a filozófia világát az ifjú olvasók számára. Sokakat bizonyára arra késztet majd ez a könyv, hogy megismerkedjenek az eredeti művekkel is.


Nora Kreft, Was ist Liebe, Sokrates? © 2019 Piper Verlag, München

Nora Kreft
Was ist Liebe, Sokrates?
Piper Verlag, München, 2019
ISBN 978-3-492-05911-4
224 oldal

Recenziók a német médiában:
Deutschlandfunk