Angelika Ridder ajánlja
Der empfindsame Titan (Az érzelmes titán)

Der empfindsame Titan: Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke, Christine Eichel © Blessing Verlag, München, 2019 Christine Eichel új, sajátos kiindulópontot választott Beethoven-életrajzához, nevezetesen leghíresebb kompozícióit veszi alapul a zeneszerző életének tárgyalása során. Az eljárás előnye az, hogy olvasás közben eszünkbe jutnak a művek, például a Holdfény-szonáta közismert taktusai. Eichel egységben mutatja be Beethoven életét és műveit, és a kiválasztott kompozíciókhoz igazítva tárgyalja az egyes témákat, illetve életszakaszokat: a zeneszerző gyermekkorát, ingatag anyagi helyzetét, a nemességhez és a zeneműkiadókhoz fűződő viszonyát, társas kapcsolatait és egészségét.

Külön örömmel nyugtáztam egyrészt azt, hogy a zenetudós Eichelnek a kiválasztott művekről szóló, beható elemzései a laikusok számára is érthetően vannak megfogalmazva, másrészt azt, hogy nagy empátiával ábrázolja a szerző az alkotás folyamatának komplexitását, a tökéletesség vágyát, valamint a művek nem egyszer éveken át elhúzódó csiszolgatását. Jól érzékelteti Beethoven zeneműveinek forradalmi újdonságát már a korabeli befogadókra tett hatásuk bemutatása is, a zeneszerző életének jelenetszerűen ábrázolt epizódjai révén pedig a Francia Forradalom és a Bécsi Kongresszus korában merítkezhet meg az olvasó.

Izgalmas, tárgyát már-már megfogható közelségbe hozó, és minden bizonnyal szakmailag is megalapozott (jól olvasható, részletes függelék) életrajz ez, amely új belátásokkal és kifinomult értelmezésekkel szolgál: pompás, mindenki számára ajánlott felütés a Beethoven-emlékévhez.

Blessing Verlag

Christine Eichel
Der empfindsame Titan: Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke
Blessing Verlag, München, 2019
ISBN: 978-3-89667-624-5
432 oldal

Kölcsönözhető e-könyv az Onleihe-n

Recenziók a német médiában:
RBB24
Klassik Radio