Görföl Balázs ajánlja
Prozesse. Über Franz Kafka (Perek. Franz Kafkáról)

Hanser Verlag Kafka amellett, hogy felejthetetlen figurákkal gazdagította a világirodalmat, és a mai napig megtermékenyítő hatással van a populáris kultúrára, sok nagy filozófust és írót is lenyűgözött. Közülük is kiemelkedik Elias Canetti, aki 25 évesen olvasott először Kafkát, s az író olyan lebilincselő hatást gyakorolt rá, hogy élete végéig nem szabadult bűvköréből. E lenyűgözöttség dokumentuma ez a kötet, amelyet Susanne Lüdemann és Kristian Wachinger állított össze.

A könyv több mint felét azok a fél évszázadon átívelő feljegyzések teszik ki, amelyek most látnak először napvilágot. „Kafka századunk hipnózisa” ‒ ez a mondat emblematikusan fejezi ki Canetti elragadtatottságát. A feljegyzésekben Canetti a nyilvános és a privát, az irodalom és az élet elválaszthatatlanságából indul ki, ahogy Kafka és Canetti élete és munkássága is különös módon összefonódik e lapokon. Canetti folyamatos párbeszédet folytat Kafkával, azonosul vele, hozzá fohászkodik, hogy segítse az írásban. Már-már bizarr, amikor arról ír, az a képzet bántja, ha meghal, el kell szakadnia Kafkától. Ugyanakkor ahogy a kötet előszava találóan megjegyzi, Canetti Kafkához fűződő viszonya Harold Bloom kifejezésével, a hatás-iszonnyal jellemezhető leginkább: a magasztalás és azonosulás mellett Canetti próbál kilépni is elődje árnyékából, hogy szuverén művésszé válhasson.

A kötet két kisebb terjedelmű, Kafkával foglalkozó beszéd mellett újra közreadja a híres Der andere Prozess című hosszabb értekezést is. A mai napig ez a legjobb írás Kafka és Felice Bauer kapcsolatáról, levelezésük elemzésével. A mű legnevezetesebb része az a fejtegetés, amelyben Canetti bemutatja, hogy Kafka a Bauerrel kötött első eljegyzését, majd annak felbontását hogyan formálja át leghíresebb regényébe, A perbe. Az invenciózus elemzés még mindig elgondolkodtató, és jelzi, hogy élet és irodalom itt is összefonódik.

Canetti könyve izgalmas olvasmány, amely mindenkinek érdekes, akit foglalkoztat Canetti vagy Kafka ‒ és kettejük összefonódó szellemi portréja.

Elias Canetti, Prozesse. Über Franz Kafka © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

Elias Canetti
Prozesse. Über Franz Kafka
Hrsg. von Susanne Lüdemann und Christian Wachinger
Hanser Verlag, Berlin, 2019
ISBN 978-3-446-26370-3
384 oldal

Recenziók a német médiában:
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Bücher.de
Frankfurter Rundschau