Pálfy Eszter ajánlja
Ein Mann seiner Klasse

Ein Mann seiner Klasse, Christian Baron © Claassen Verlag, Berlin, 2020 Christian Baron 1985-ben született Kaiserslauternben, munkásosztályi családban, négy gyerek közül másodikként; apja rakodómunkás, anyja takarítónő volt. Idén megjelent Ein Mann seiner Klasse című első regénye ennek a meghatározó szocializációs közegnek a feldolgozását tűzi ki célul, vállaltan önéletrajzi formában: saját családjának és gyerekkorának történetét írja meg, középpontban az alkoholista és bántalmazó apa alakjával.

Az alsó társadalmi osztályokat bemutató szépirodalmi művek paradoxona, hogy mivel a közeg szereplőinek nincs nyelvük az őket foglalkoztató kérdések irodalmi elbeszélésére, problémáikat szükségszerűen csakis kívülálló fogalmazhatja meg – olyasvalaki, aki vagy eleve nem közülük származik, vagy társadalmi felemelkedés, jellemzően a tanulás révén messze eltávolodott eredeti közegétől és így új rálátást nyert arra. Christian Baron az utóbbi pozícióból szólal meg, mivel azonban saját életét és élményeit beszéli el, hangja abszolút hiteles, akár az apa ittasan erőszakos viselkedéséről, akár az anya betegségéről, akár a gyerekeket végül felnevelő nagynéniről van szó.

A regény én-elbeszélője egyszerre idéz fel gyerekkori emlékeket és mutatja be azokat az utólag értelmező felnőtt perspektívájából. A múlt és jelen között váltakozó elbeszélésmódnak köszönhetően a könyv annak feldolgozására is vállalkozik, milyen nyomokat hagyhat a munkásosztálybeli szocializáció az új szerepen, az értelmiségi léten.

Christian Baron regénye precíz stílusú, az idősíkokat ügyesen mozgató, megrendítő és szerethető olvasmány. Hat az olvasó érzelmeire, ugyanakkor jó érzékkel kerüli el a pátoszt és az önsajnáltatást. Erénye, hogy alakjait nem feketefehéren ábrázolja: az apa nem válik a gonosz megtestesítőjévé, hanem jószándékú, ám élete irányítására képtelen figura. S ez összefügg azzal, amit a regény legfontosabb kérdésfeltevésének látok: hogy az ember életútját, sorsát saját egyéni döntései alakítják-e, vagy bizonyos körvonalakat már eredendően kijelöl a társadalmi hovatartozás. Baron a regényben az utóbbit gondolja meghatározóbbnak, apja tragédiáját pedig egyértelműen társadalmi helyzetének ellentmondásaiban látja, amint erre a cím is utal: Ein Mann seiner Klasse.
Claassen Verlag

Christian Baron
Ein Mann seiner Klasse
Claassen Verlag, Berlin, 2020
ISBN 978-3-54610000-7
288 oldal

Recenziók a német médiában:
Perlentaucher.de
Die Zeit
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Bücher.de