Kristina Sprindžiūnaitė ajánlja
Der Empfänger (A vevőkészülék)

Ulla Lenze, Der Empfänger © Klett-Cotta, Stuttgart, 2020 Az előbb magára találó, majd énjét elveszítő hős a szegény Rajna-vidékről vándorol ki Amerikába: a metropoliszban legfőképp az amatőr rádiós előtt még inkább kitáruló világ hozza lázba, de végül éppen ez a hobbi hívja fel rá a mindig éber „honfitársak” figyelmét. Lelkiismeret-furdalás, sőt rettegés, kibúvókeresés és óvatos kiszállási próbálkozások, aztán letartóztatás és internálótábor, majd hazatérés Németországba, bajos beilleszkedés az immár idegenné vált környezetbe, végül az újabb, illegális kivándorlás, neki a nagyvilágnak, amelynek szimbóluma csakis New York lehet. Csakhogy ezek a vázlatos címszavak igen keveset árulnak el Ulla Lenze szövegének felkavaró érzelmi erejéről.

A vevőkészülék az izgalmas időszaktól és a földrajzi tértől eltekintve is szemléletesen példázza azt, hogy milyen összetett és meggyőző hatást válthat ki az autentikus történelmi nyersanyag és a fikció kölcsönhatása. Az írónő egy „kisembert” választott hőséül a barátságos Joseph Klein személyében, aki apró csavar csupán a kémhálózat gépezetében, és legszívesebben halogatással úszná meg a döntéseket. Steffen Kopetzky Propaganda című regényétől eltekintve mindeddig alig vállalkozott valaki arra, hogy irodalmi eszközökkel ábrázolja a nemzetiszocializmus kísértetének tombolását New Yorkban, nem sokkal a Második Világháború kitörése előtt, Ulla Lenze könyvében viszont átélhetővé válik nem csupán az említett időszak dinamikája a társadalmi és az emberi kapcsolatok szintjén, hanem ezenkívül a nagyváros szédülete, a háború utáni életkörülményekbe beágyazott családtörténet, a két alapvetően különböző fivér feszült viszonya, illetve az 1950-es évek elején Argentinában és Costa Ricában kialakult német miliő is. Az időbeli ugrások mindenütt jól követhetőek, mivel az emberi emlékezet logikátlan logikájához igazodnak. A lakonikus hangulatképek erejét tovább fokozza a mögöttük rejlő kimondatlan, miközben az írónő nem keres igazolásokat, és nem esik a túlzott pszichologizálás csapdájába sem. Alapos, mégsem nem tolakodó tényfeltáró munkán alapuló könyv ez, amelynek költői ereje éppen abból fakad, hogy gondosan elkerüli a felesleges pátoszt.
Klett-Cotta

Ulla Lenze
Der Empfänger
Klett-Cotta, Stuttgart, 2020
ISBN 978-3-608-96463-9
302 oldal

Kölcsönözhető e-könyv az Onleihe-n

Recenziók a német médiában:
Perlentaucher
NDR Kultur
literaturblatt.ch
Deutschlandfunk Kultur