Piotr de Bończa Bukowski ajánlja
Hölderlint fordítani

Hölderlin übersetzen von Luigi Reitani © Folio Verlag, Wien, 2020 Friedrich Hölderlin életművének kutatói között ismert és elismert személyiség az olasz germanista-műfordító, Luigi Reitani, aki a sváb zseni invenciózus értelmezőjeként és kiváltképp lírájának kiváló fordítójaként szerzett nevet magának. Érdemes megemlíteni, hogy Reitani a 19. század nagy filológusainak hagyományát folytatja, akik a fordításban fontos eszközét látták az idegen művek elemzésének és értelmezésének.

Reitani opus magnuma Hölderlin összes műveinek kétnyelvű kiadása alapos filológiai kritika alapján, mégpedig egy újszerű logikával felépített kötetben. Mind az eredeti szövegek megértése, mind az életmű egészének elmélyült ismerete alapvető jelentőséggel bír a költő életművének bemutatására nézvést. Melyik változatban tárjuk az olvasók elé a költeményeket? Milyen sorrendben és miféle csoportosításban mutassuk be a verseket, amelyeket maga Hölderlin soha nem rendszerezett? Nem létezik megfellebbezhetetlen válasz az imént felvetett kérdésekre.

Reitani mindazonáltal roppant érdekesen oldotta meg a második problémát: nevezetesen olyan kompozíció mellett döntött, amely figyelembe veszi egyfelől a versek első közlésének helyét, másfelől azonban azt a helyet is, amelyet a költő kéziratai között elfoglalnak. Hogy az olasz tudós számára csakugyan alapvető jelentőséggel bír a tér, azt pedig most már a Hölderlin übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf der Flucht (Hölderlint fordítani. Gondolatok egy menekülő költőről) címmel nemrégiben megjelent gyűjteményes kötetében olvasható írások is bizonyítják.

Egy Hölderlinnek a külvilágot interiorizáló „költői topográfiáját“ tárgyaló szép esszé mellett fontos megjegyzéseket találunk itt a német költő Itália-képéről, továbbá egy kitűnő vázlatot a Hölderlinhez és Hölderlin helyeihez újra meg újra visszatérő háború utáni német nyelvű költőkről – mindezt a kötet második, viszonylag csekély terjedelme ellenére roppant gondolatébresztő részében. Az első részben olvasható, Hölderlin költeményeinek fordításáról szóló esszékben pedig rejtett értelmi összefüggések, alig hallható konszonanciák, távoli asszociációk lankadatlan figyelmű feltárójának bizonyul Reitiani, bizonyságot téve arról, hogy a fordítás csakugyan izgalmas utakat nyithat meg egy-egy szöveg megközelítéséhez.

Nagyszerű olvasmány ez a kötet az ismert és mégis, továbbra is titokzatos költő születésének 250. évfordulóján!

Folio Könyvkiadó

Luigi Reitani
Hölderlin übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf der Flucht
Folio Verlag, Wien, 2020
ISBN 9783852568133
80 oldal

Recenziók a német médiában:
Perlentaucher
Süddeutsche Zeitung
Tagesspiegel