Marcin Wilk empfiehlt
Tschudi

Tschudi von Mariam Kühsel-Hussaini © Rowohlt, Hamburg 2020 Hugo von Tschudit emblematikus figuraként tartja számon sok művészettörténész és múzumi szakember, kiváltképp azok, akiknek érdeklődési körébe beletartozik Berlin története a századfordulón. Mariam Kühsel-Hussaini könyve pedig most a szélesebb olvasóközönséggel is megismertetheti Tschudi alakját.

Az írónő különféle művészeti stílusok felidézése révén valósítja meg alapötletét, nevezetesen egy történelmi személyiség ábrázolását a szépirodalom eszközeivel. „Lágy fényben“ találjuk magunkat mindjárt a könyv legelején, és a szokásosnál tovább leköti figyelmünket egy virágzó fa látványa. Lassan mozognak, és lélegzetelállító kalandok helyett inkább önreflexióra hajlanak maguk a figurák is. A könyv különlegessége tehát nem a cselekményben, hanem az elbeszélésmódban rejlik.

Az ábrázolt valóság úgyszólván ködbe burkolózik, és mintha pasztellkrétával lenne megrajzolva. Ezt a költői képszerűséget, ezt az impresszionista optikát erősíti a mondatok és bekezdések sajátos ritmusa, különös frazírozása is.

Úgy tűnik, a politika- és gazdaságtörténet kevésbé érdekli az írónőt, pedig fontos történések zajlanak a szemünk előtt. Már-már meseszerűnek, sőt némileg valószerűtlennek tűnik itt Berlin, az európai metropolisz, amely hatalmas változásokat élt meg a 19. és 20. század fordulóján.

A címszereplő autentikus figura: A berlini Nemzeti Galéria legendás igazgatója több mint harminc művet vásárolt olyan külföldi festőktől, mint Manet, Monet és Degas, valóságos esztétikai forradalmat robbantva ki, egyszersmind azonban kiváltva II. Vilmos császár rosszallását, aki ki nem állhatta a szerinte „provokatív“ és extravagáns impresszionistákat. Tschudi és Vilmos császár konfrontációja egyébiránt a könyv legizgalmasabban elbeszélt részei közé tartozik. De rajtuk kívül is szép számmal felbukkannak a cselekményben történelmi személyiségek, főként az elit, a felsőbb társadalmi rétegek képviselői: vállalkozók és művészek, magas méltóságok birtokosai, például az iparmágnás Walther Rathenau és Max Liebermann, a Berlini Szecesszió egyik alapítója.

Mariam Kühsel-Hussaini Tschudi  című könyve egyfelől fontos hozzájárulás a művészet és történelem viszonyáról immár jó ideje zajló vitához, másfelől izgalmas gondolatokat vet fel a kortárs irodalomról.

Rowohlt Verlag

Mariam Kühsel-Hussaini
Tschudi
Rowohlt, Hamburg 2020
ISBN 9783498001377
320 oldal

E-könyv kölcsönzése az Onleihe felületén

Recenziók a német médiában:
Perlentaucher
Deutschlandfunkkultur.de
Süddeutsche Zeitung