Friedrich Dahlhaus ajánlja
Die Außenseiter (A kívülállók)

Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa - Philipp Ther © Suhrkamp Könyvkiadó Szögezzük le mindjárt az elején: Philipp Ther Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Migration im modernen Europa (A kívülállók. Menekülés, menekültek és migráció a modern Európában) című, legújabb könyvében kétségtelenül minden együtt van ahhoz, hogy a munka alapművé váljon. Ther nagyívű áttekintést nyújt az európai menekültmozgalmakról: a kora újkori vallási menekültektől, a hugenottáktól kezdve a kései 18. század politikai menekültjein és a két világháború kiváltotta hatalmas menekültáradatokon át egészen a jelenlegi „menekültválságig”.

Kiváltképp azokon a helyeken bizonyul erősnek ez a könyv, ahol immár elfeledett történelmi tényeket idéz emlékezetünkbe. Hiszen ki emlékszik még valójában a kis-ázsiai görögöknek az első világháború után lezajlott exodusára, vagy az 1956-os magyarországi válságot, illetve az 1968-as „prágai tavaszt” követő menekülthullámokra? Ezen túlmenően igazi menekültek rövid életrajzai és a menekültpolitika aktorainak (többek között az UNHCR-nek) összefoglaló ismertetései teszik életszerűvé a történelmi folyamatok ábrázolását.

Kétségkívül a könyv erényei közé tartozik annak a ténynek a tisztázása, hogy a menekülés és a menekültek évszázadok óta részét – mégpedig nem egyszer meghatározó részét – képezik Európa történelmének. Némileg problematikusabbra sikerült ezzel szemben az „integráció” fogalmának megközelítése. Igaz, hogy ebben az összefüggésben is számos – főleg sikeres – történelmi példát említ a szerző, a 2015 óta kialakult aktuális európai helyzet vonatkozásában a történelmi fogalmak pontos használata helyett olykor mégis inkább az integráció témájának apellatív tárgyalása kerül előtérbe.

Philipp Ther tanulmánya nem más, mint a menekültmozgalmak immár évszázadok óta tartó „normalitásáról” szóló, és ilyenformán módfelett tanulságos kézikönyv. Tanulságos annál is inkább, mert a szerző számos érdekes szemponttal szolgál a nacionalizmus, a humanitarizmus, az integráció és az európai menekültpolitika összefüggéseiről folytatandó további vitákhoz.

Philipp Ther
Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Migration im modernen Europa (A kívülállók. Menekülés, menekültek és migráció a modern Európában)
Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2017.
ISBN 978-3518427767
436 oldal

E-könyv formájában kölcsönözhető az Onleihe-n