Közvélemény-kutatás
Kedvező Németország-kép

Több nemzetközi kutatás értékeli az egyes országok imázsát különböző szempontok alapján. Németország feltűnően jó helyet foglal el a rangsorban.

Első pillantásra úgy tűnhet, nem sok köze van egymáshoz Nagy-Britanniának, Franciaországnak, Ausztráliának és Dél-Koreának. Csakhogy ez a négy ország valósággal bele van bolondulva Németországba. Mind a négy országban a lakosság több mint 80 százaléka egyetért azzal az állítással, hogy Németország alapvetően pozitív hatással van a világ országainak közösségére. De egyáltalán nem rossz a helyzet a világ többi részén sem: Az öt kontinens 24 országában felvett adatok összességükben 60 százalékos pozitív megítélést mutatnak. Mindössze a megkérdezettek 18 százaléka vélekedik negatívan Németországról. Németország ezek szerint tehát a világ legkedveltebb országa. 

Ilyen pozitív eredmények esetében joggal merül fel a kérdés, ki is készítette vajon a felmérést. A kutatás azonban megbízható: összesen 24 ország 24.542 lakosát kérdezte meg a Globe Scan közvélemény-kutató intézet 2013 decembere és 2014 áprilisa között a BBC World Service, a BBC (British Broadcasting Corporation) nemzetközi adása megbízásából személyesen vagy telefonon arról, miként ítélik meg a kiválasztott 16 országot. Kétségtelen, hogy bizonyos országokban nem volt túlságosan széles a mintavétel – néhol mindössze 500 embert kérdeztek meg –, és vitatható persze maga az országok kiválasztása is – Afrikát például csak Gána, Nigéria és Kenya képviseli –, a kutatás azonban a lényeget tekintve ennek ellenére is megbízható. A BBC mint globálisan sugárzó rádióállomás aligha engedhetné meg magának, hogy bármi szó érje a ház elejét egy efféle közvélemény-kutatás kapcsán. Aki szeretné megrajzolni a népek lázgörbéjét, annak hitelesített lázmérőre van szüksége. És kétségkívül ilyen a „Világközvélemény” című kutatás is: 2014-ben immár tizedik alkalommal végezték el a felmérést, ami tanulságos következtetések levonását teszi lehetővé a hosszú távú trendeket illetően.

Németország a legkedveltebb az országok között

A Németország vonatkozásában mért kiemelkedő érték még tovább javult 2014-ben, pedig már a 2013-as eredmény is elegendő volt az első helyezéshez: akkor 59 százalékos volt a pozitív megítélés. Németország állt a rangsor élén 2008-ban és 2011-ben is. És akárcsak 2013-ban, most is Kanada és Nagy-Britannia foglalja el a második, illetve a harmadik helyet. Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy 2014-ben a megkérdezettek kereken 18 százaléka igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Németország elsősorban negatív hatást gyakorol-e a világ országainak közösségére – és ez három ponttal több, mint 2013-ban. Spanyolország például lényegesen bizalmatlanabbul ítélte meg Németországot 2014-ben, mint 2013-ban: itt 13-ról 40 százalékra szökött fel a negatív megítélés. A bizalmatlanság nyilvánvalóan a pénzügyi válság számlájára írható, a spanyolok közül ugyanis sokan a német szövetségi kormány szigorú pénzügyi intézkedéseit okolják sanyarú gazdasági helyzetükért. Még kritikusabb Németország megítélése Izraelben: az izraeliek 38 százaléka látja negatívnak, és csupán 25 százalékuk látja pozitívnak Németországot.

Csökken a gazdaságba vetett bizalom

A világ felmérése azonban nem csupán a BBC World Service ügye: ugyanerre szolgál az Edelman Trust Barometer is. 2015-ben immár tizenötödik alkalommal kérdezték meg 27 ország 33.000 lakosát – elsősorban arról, hogy mekkora bizalommal viseltetnek saját kormányuk, a nem kormányzati szervezetek (NGO), a gazdaság és a média iránt. A kérdőívet az Edelman Berland piackutató intézet dolgozta ki a súlypontot a gazdasági kérdésekre helyezve, a kutatás alapját húsz perces online interjúk képezik. A 2015 januárjában közzétett eredmények szerint Németországban az előző esztendőkhöz képest többek között a bizalom általános csökkenése figyelhető meg: a trust index 2014-hez képest 7 százalékkal, 50 százalékra csökkent. A csökkenés oka elsősorban a vállalatokba, a nem kormányzati szervezetekbe és a médiába vetett bizalom megcsappanása. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a német kormány sikeresen dacolt ezzel a trenddel, sőt egy százalékkal még növelte is bizalmi indexét, amely így jelenleg 50 százalékos – márpedig ez mind más országok adataival, mind pedig a korábbi német adatokkal összevetve igen magas érték. 

Ugyancsak nemzetközi kutatásokon alapul egy harmadik elismert felmérés, az Anholt-GfK Roper Nations Brands Index (NBI): 2014-ben összesen 20.125 interjú készült 20 országban az NBI keretében. Az NBI-t Simon Anholt brit politikai tanácsadó fejlesztette ki, és a Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) nevű nagy német piackutató vállalattal együttműködve valósítja meg. Ebben a felmérésben nemzetek ítélnek nemzetekről, mégpedig hat kategóriában összefoglalt összesen 23 szempont alapján: export, kormányzat, kultúra, lakosság, turizmus és immigráció, valamint befektetések. Akárcsak az előző kérdőívek, ez a felmérés is joggal veti fel persze a kérdést, hogy tekinthetjük-e az államokat márkáknak, vagyis hogy lehetséges-e egyáltalán ilyen roppant komplex képződményeket mindössze néhány szempontra redukálni. Az eredmények mindazonáltal legalábbis iránymutatóként elfogadhatók, ha nem is tartoznak feltétlenül az egzakt tudomány körébe. Németország – 2013-as második helyezése után – az első helyet foglalja el a 2014-es NBI felmérésben is. Az Egyesült Államok 2009 óta első ízben veszítette el első helyezését a nemzetek imázsrangsorában. 

Nyilvánvalóan különböző faktorok játszottak szerepet abban, hogy Németország az első helyre került az NBI-ban. Az interjúk például 2014. július 10-e és 28-a között készültek, éppen akkor, amikor a német nemzeti válogatott megnyerte a brazíliai futball-világbajnokságot – mégpedig elegáns, technikás és igen tetszetős játékkal. Ez pedig kétségtelenül pluszpontokat hozott a „kiemelkedő sportteljesítmények” kategóriájában. A globális értékelésben pozitív mozzanatot jelentett továbbá Németország európai vezető szerepe, erős gazdasága és felelősségteljes magatartása a nemzetközi politikában. A „tisztességes és kompetens kormány” kategóriában jól érzékelhetően emelkedett az érték, a „befektetői klíma” és a „társadalmi egyenlőség” kategóriákban pedig Németország az egész NBI legmagasabb pontszámait érte el. Jó okuk van tehát az örömre a németeknek is, Németországnak is – legalábbis a következő közvélemény-kutatásig.