Ilva Skulte ajánlja Hysteria (Hysteria)

Eckhart Nickel - Hysteria © Piper Verlag Eckhart Nickel, a regény szerzője a német popirodalom reprezentánsai közé tartozott a század elején, és a „Hysteria” címet viselő, elsőként megjelent regényében is felfedezhetők az említett irányzat esztétikai és filozófiai hatásának nyomai. Az ironikusan elegáns elbeszélésmód és a szubverzív kritika pedig ezúttal a biotermékek ökológiailag tiszta előállításának kultuszára irányul a mai gazdaságban, illetve fogyasztói kultúrában.

A regény főhősére, aki különösen éles érzékekkel rendelkezik, azaz erősebben és mélyebben érzékel minden egyes ingert, szokatlanul hat a piacon árusított málna, amely egy bizonyos gazdaságból származik. A hős éppen ezért megpróbál utánajárni a dolognak, vagyis elmegy a szóban forgó gazdaságba, ahol további kétségei támadnak. Nem csupán krimihez méltó kíváncsiságot kelt a szerző a szereplő különös érzéki világának ábrázolása révén, hanem egyszersmind létrehozza az egyre növekvő feszültség pszichológiai állapotát, amely végül az olvasóra is átterjed. Nem teljesen világos, hogy hallucinációk-e, vagy pedig csakugyan megtörténnek az ábrázolt események, és egymásba folyik a múlt, a jelen, illetve a jövő is.

Különböző kontextusokban felismerhető szimbólumokat alkalmaz az író annak érdekében, hogy végül egyetlen egységes disztópiává egyesítse a mű cselekményszálait. Ez a disztópikus rendszer pedig egy olyan radikális ideológiában gyökerezik, amely az emberi kéztől még érintetlen természethez való visszatérést propagálja, miközben valójában egy groteszk kulináris intézményt működtet, középpontjában egy mágikus tudással felvértezett, „bolond” professzorral és egy misztikus titokkal.
 
 

Eckhart Nickel
Hysteria (Hysteria)
Piper Könyvkiadó, München, 2018
ISBN: 978-3-492-05924-4240
240 oldal