Kiállítás az interneten
Debrecen | 2018.11.24. – 2019.01.20.

A tudás hatalom – és legnagyobb hatalommal az bír, aki uralja az információáramot. Az élet különféle színterein párhuzamosan zajló digitális fejlődés, majd ezen szférák hálózattá szervezése a közös információs térben oda vezetett, hogy gyakorlatilag minden ember mindenkivel össze van kötve világszerte. Naponta a legkülönbözőbb adatok milliárdjai kerülnek a rendszerbe, ami azokat a föld bármely pontjáról elérhetővé teszi. A piaci szolgáltatók és az állami hálózatok adatainkat már betáplálásuk során szűrik és felhasználják saját céljaikra, amikor az egyes információk még el sem érték címzettjüket.

A globálisan gazdálkodó nagyvállalatok komoly nyereségre tesznek szert azáltal, hogy adatok tömkelegének elemzésével feltérképezik az oldalaikat látogató internetes felhasználók személyes és társadalmi kapcsolatrendszerét. Az állami ügynökségek pedig jól hangzó biztonsági követelményekre hivatkoznak, miközben szinte leplezetlenül csupán arra törekszenek, hogy a maguk adatgyűjtését mind szélesebb körűvé és részletesebbé tegyék.

Vajon kiszolgáltatottságunk az ellenőrzés és cenzúra teljhatalmú intézményeinek immár conditio humana – vagyis kultúránk alapvonásának számít? Ha az életet gyanakvás kezdi uralni, akkor a szerte jelenlevő megfigyelés végül rezignációt és öncenzúrát válthat ki, ami alkalmazkodáshoz és végül cinkossághoz vezet.

Bernhard Serexhe (a kiállítás kurátora)