Christoph Türcke Még! A pénz filozófiája

Christoph Türcke a pénz archaikus gyökereinek jár utána, és a szakrális kezdetektől máig nyúló történeti-filozófiai genealógiát vázol föl. Nyomozó módjára tárja föl, hogyan következett be a „gyarapítás”, és hogyan alakult ki a pénzérme. A kapitalista pénzrendszert éppúgy górcső alá veszi, mint az annak szocialista meghaladására tett kísérleteket és a pénz fölöslegessé válásába vetett reményeket. A pénz képében a világ tótágast áll. Hallatlan vonzerejének és dinamikájának köszönhető, hogy a nem monetáris terekbe is egyre jobban behatol, és átformálja őket. A pénz megszállja kívánságainkat és gondolatainkat – és egyáltalán nem csak a pénzérme bevezetése vagy az újkori pénzforgalom kialakulása óta.