Dorothea Weltecke/Ulrich Gotter/Ulrich Rüdiger (Szerk.) Vallási sokféleség és a kisebbségek kezelése

A vallási kisebbségek nemegyszer újfajta kihívást jelentenek a politikai és kulturális cselekvés számára napjainkban. Pedig a multikulturális terek a múltban is természetes jelenségnek számítottak, nem kivételnek. A vallási keveredés évszázadok során alakult ki migráció, térítés vagy hódítások következtében. A vallásos többség és kisebbség közötti hatalmi kapcsolatok ezért gyakorta homályosak, illetve kényesek voltak: a domináns vallás követői időnként akár még számukat tekintve alul is maradhattak.

Ilyen körülmények között óhatatlanul felmerül a kérdés, mi is voltaképpen a „vallási kisebbség“, és hogyan viszonyul a környezetéhez: Milyen egységhez képest definiálják kisebbségként? Hogyan alakul ki a csoportidentitása, és hogyan tartja azt fenn? Mennyire fontosak az identitás megalapozásának, a vallások közti interakcióknak és a nyilvános jelenlétnek a kérdései? Hogyan kezelik a vallási kisebbségeket, és azok hogyan viszonyulnak a többségi valláshoz? Milyen normákat követve alakítják ki együttélésüket, és milyen politikai imperatívusz fakad ebből?