Dieter Grimm Európát – de milyent? Az európai demokrácia alkotmányáról

Az Európai Uniót bőven éri kritika és elutasítás – ám az okokat gyakran nem a megfelelő helyen keressük. Sokan remélik, hogy az Európai Parlament illetékességi körének kiterjesztésével fel lehet számolni az Unió demokratikus hiányosságait, ám Dieter Grimm rámutat, hogy ez csalóka remény.

Okfejtéseiben és elemző tanulmányaiban az egyik legnevesebb német jogtudós kimutatja, hogy  gyakran szem elől tévesztjük az elutasítás egyik okát: az EU végrehajtó szerveit és ítélethozó testületeit (Európai Bizottság, Európai Bíróságok) függetlenítették a tagállamok demokratikus folyamataitól, holott az Európai Közösség gyökerei éppen  „a szerződések alkotmányosságában“ keresendők. Grimm ennek a problematikus folyamatnak a nyomába ered, egyúttal javaslatot tesz a korrekcióra is.