Stine Marg / Katharina Trittel / Christopher Schmitz / Julia Kopp / Franz Walter NoPediga. A civil társadalom napos oldala?

Számos helyszínen bontakoztak ki tiltakozó akciók NoPegida néven, ami a Pegidára, az „Európai Hazafiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen“ nevű csoport német elnevezésére utal. Míg a Pegida a vallási kisebbségekkel, a „hazugságmédiával“ és a „hazaárulókkal“ szembeni ellenérzések kifejeződéseként értelmezhető, a NoPegida a fényes ellenpélda: a világra  nyitottságot, a szabadságot, az egyenlőséget, a toleranciát képviseli. A nyitott és működőképes civil társadalom kifejeződése és garanciája, a „szívélyes üdvözlet kultúrájának“ megtestesítője.

Hogyan néz ki valójában a NoPegida? Mi motiválja a tiltakozást? Mit értenek a tiltakozók szabadságon, egyenlőségen, tolerancián és világra nyitottságon? Milyen politikai értelmezési minták, milyen értékhierarchiák határozzák meg őket?

A göttingeni Demokráciakutató Intézet a figyelemre méltó Pegida-kötet után most az ellenmozgalom részletgazdag képét rajzolja meg, és azt vizsgálja, mennyiben értelmezhető a NoPegida valóban a Pegida demokratikus ellentettjeként.