Roberto Simanowski A Facebook társadalma

A megalapítása óta eltelt tizenkét év alatt a Facebook a világ legnagyobb közösségi hálójává, az internet leghatalmasabb globális játékosává nőtte ki magát. A facebook népszerűségének okai kézenfekvőek: sokakkal és koncentráltan tudunk kommunikálni; alakítani tudjuk, hogy mások hogyan lássanak bennünket; tanúi lehetünk mások életének; ismeretségi körünk látványosan és különösebb energiaráfordítás nélkül bővíthető; újra rátalálhatunk elveszettnek hitt régi barátainkra, stb. Ugyanakkor a Facebook fonákját is eléggé jól ismerjük már: a célzott reklámokkal tőkét kovácsolnak magánéletünkből; szinte egy lépést sem tudunk tenni észrevétlenül; az önmutogatás már-már kényszeressé válik; rengeteg időt pazarolunk a közösségi hálóra. A Facebookról időközben nemcsak számos tanulmány született, de a vele kapcsolatban alkotott neologizmusok is szókincsünk részét képezik. Ugyanakkor számos üres klisé is uralja a Facebookról szóló reflexiókat, és azt, hogyan változtatja meg a társadalmat.