Carolin Emcke
A gyűlölet ellen

Carolin Emcke, napjaink egyik legfontosabb gondolkodója korunk legnagyobb témáiról ír elkötelezettségtől fűtött esszéjében: a rasszizmusról, a fanatizmusról és a demokráciával szembeni ellenségességről. Egyre inkább polarizálódó és töredezett nyilvánosságunkban eluralkodott az a fajta gondolkodás, amely csak a másik pozíciójának kétségbe vonását engedi érvényre jutni, a sajátunkét nem. Ezzel a dogmatizált, mindenfajta árnyalattal szemben intoleráns gondolkodással helyezi szembe Carolin Emcke a többszólamúságnak, a „tisztátalannak“ a dicséretét – mert csak így óvható meg az egyén és a másság szabadsága. Csak akkor valósítható meg a demokrácia, ha bátrak vagyunk szembeszegülni a gyűlölettel; ha nemcsak kibírjuk, de kezelni is tudjuk a pluralitást, mi több: örömünket leljük benne. Csak így tudjuk sikeresen fölvenni a harcot a vallási és nacionalista fanatikusokkal: ők ugyanis leginkább a különbségtételt és a pontosságot utasítják el.
A könyv mindenkinek ajánlott, aki meggyőző érveket és gondolatébresztő impulzusokat vár annak érdekében, hogy megvédje a humanizmust és a nyitott társadalmat.