Valentin Beck A globális felelősség elmélete. Mivel tartozunk a mélyszegénységben élő embereknek?A 21. század elején is mélyszegénységben él az emberiség nagy része. Felvetődik a kérdés, milyen erkölcsi tartozás terheli a jóléti államok polgárait a szegényekkel szemben. Valentin Beck a globális felelősség átfogó elméletének keretében ad választ a kérdésre. Ragyogóan megírt könyvében a globális igazságosság elméletének központi kérdéseit tárgyalja; részletesen elemzi helyünket a globális szociális szerkezet hálózatában, és így új megvilágításba helyezi korunk legnagyobb erkölcsi kihívásait. A tanulmány konklúziója egy felszólítás: ami a világméretű szegénység politikai és egyéni megközelítését illeti, változtatnunk kell a gondolkodásunkon.