Hans Herbert von Arnim A hatalom emeltyűje és aki működteti. Párturalom a népszuverenitás helyett

Vajon téves populista következtetés volna, ha egyre többen gondolják úgy: a fejük fölött döntenek, és semmi beleszólást nem engednek nekik a dolgokba? Vagy esetleg igaza van az álampolgárnak, ha úgy érzi, megfosztották minden hatalomtól?

Amilyen robbanóerővel e fenti kérdések rendelkeznek, olyan józanul elemezve tárja elénk rendszerdiagnózisát Hans Herbert von Arnim államjogász. Kimutatja: A párturalom új minőségre váltott. A demokratikus homlokzat mögött olyan hatalmi gépezetet húztak föl, amely megcsúfolja a népszuverenitást és abszolutisztikus vonásokkal rendelkezik.
Arnim föltárja, milyen eszközökkel és módszerekkel él a politikai osztály, hogy a szabályokat saját hasznára alakítsa át. Vessünk sürgősen véget a párturalomnak és az önkénynek!