Otfried Höffe A politikai gondolkodás története

Napjaink politikai rendszere nemcsak társadalmi és politikai fejlemények eredménye, hanem lényegesen hatott rá az a gondolkodás is, amely hol kommentálta, hol bírálta, hol pedig kiprovokálta ezeket a fejleményeket. A könyv filozófus szerzője, Otfried Höffe tizenkét portréban és nyolc miniatúrában mutatja be a nagy politikai gondolkodókat az ókortól a 20. századig.
Bármennyire megváltoztak is a politikai viszonyok és viták – számos kérdés ugyanaz maradt, még ha új összefüggésbe helyeződött is: hogyan működnek a közintézmények; milyen szerkezetek és hierarchiák jellemzők rájuk? Hogyan lehet hatalomra jutni; hogyan lehet a hatalmat megtartani, illetve megdönteni? Milyen feltételek mellett nevezhető igazságosnak a politikai uralom? Ezek a kérdések foglalkoztatták már Platónt és Arisztotelészt, Machiavellit és Hobbest, Kantot és Hegelt is. Műveikben nemcsak tanult kollégáikhoz fordultak, hanem koruk nyilvánosságához is. Gondolataik eredetisége, radikalitása és következetessége folytán pedig számos fogalmuk, elvük és érvük mindmáig aktuális.