Volker Weiß Az autiritárius lázadás. Az ÚJ JOBBOLDAL és a Nyugat alkonya

Égetően aktuális könyvében Volker Weiß először nyújt mélyen szántó és történelmileg megalapozott diagnózist az olyan jobboldali populista jelenségekről, mint a Pegida, az AfD és társaik. Mindeközben a szerző leírja az új jobboldali mozgalmak széles spektrumát és górcső alá helyezi a mozgalmak kádereinek származását és kapcsolatrendszerét. A német történelemre értő pillantást vetve zúzza szét az Új Jobboldal központi mítoszait, és kimutatja: napjainkban olyan múltbéli nacionalista áramlatok kerülnek ismét felszínre, amelyeket a nemzetiszocializmus annak idején elnyomott. Volker Weiß utánajár az autoriter gondolatoknak és szemlélteti a konzervativizmus, a jobboldali populizmus és a szélső jobboldaliság közötti átmeneteket. Ezzel egyidejűleg leleplezi a jobboldal antiliberális frázisait és a „jobbról jövő 68-asok “ képzetet. Legmeglepőbb felismerése, hogy a „nyugatiak“ és az iszlamisták volatképp fegyvertársak, ami az önmeghatározásukat illeti. Olyan felvilágosító jellegű könyvvel van dolgunk, amely kíméletlenül leleplezi az új mozgalmak szimplicitását, és harcra szólít fel e mozgalmak elfogadhatatlan autoriter elképzelései ellen.