A megfelelő továbbképzés kiválasztása
Tanítás fitten

Továbbképzéseken a tanár ismét tanulóvá válik, így fejleszti tanítási módszereit.
Továbbképzéseken a tanár ismét tanulóvá válik, így fejleszti tanítási módszereit. | Fotó (részlet): © Goethe-Institut/Martin Welker

Kilépünk a tanteremből, hogy mi magunk is tanuljunk, és új impulzusokat gyűjtsünk tanóráinkhoz. Világszerte sok tanár használja ki a jelenlegi helyzetet arra, hogy továbbképezze magát, a megfelelő kurzus kiválasztása azonban a nagy választék miatt nem is olyan egyszerű.

Egy életen át naprakészek akarunk lenni az áltatunk oktatott tantárgyak szakmai és metodikai ismeretievel, ez a továbbképzések egyik fontos mozgatórugója – meséli a pedagógus, Frank Lipowsky professzor egy interjúban. Ezen felül a tanárok szeretnének foglalkozni a németórák megváltozott kereteivel, új tantervekkel és vizsgákkal, valamint a diákok tanulási attitűdjének megváltozásával is. A nem anyanyelvi némettanárok különösen örülnek, ha új oldaláról is felfedezhetik a németnyelvű országokat, azok nyelvét és kultúráját. De hogyan találjuk meg a számunka legmegfelelőbb továbbképzést?

Készségeink felmérése és céljaink meghatározása

Legtöbbször tisztában vagyunk azzal, milyen kompetenciáink hiányoznak, és mit szeretnénk elérni. Ha Ön nem biztos ebben, próbálja meg felmérni tanári kompetenciáit az Európai Nyelvtanári Profilháló (Europäischen Profilrasters für Sprachlehrkräfte) segítségével. Az eszköz képességek leírásával (Tud-állításokkal) segíti a különböző készségterületek meghatározását, így Ön is létrehozhatja személyes kompetencaprofilját, ezáltal pedig jól láthatóvá válnak a fejlesztendő területek.

Kompetenciái felméréséhez kérheti kollégái segítségét is.
Kompetenciái felméréséhez kérheti kollégái segítségét is. | Fotó (részlet): Woodapple © Adobe Stock
Tanórájával vagy méginkább tanári magatartásának egyes aspektusaival kapcsolatban kérhet visszajelzést kollégáitól, feletteseitől is, véleményük szerint, mely kompetenciáit lenne érdemes fejlesztenie. Ehhez például a következő kérdést javasoljuk: milyen hatékonyan tudom alkalmazni a digitális médiumokat a tananyag átadásánál? A továbbképzés kiválasztásához határozza meg és rögzítse konkrét céljait, melyeket el szeretne érni. Ebben segítségére lehetnek az alábbi kérdések: milyen tudást szeretne elsajátítani? Mit szeretne magasabb szinten művelni a képzés után? Milyen attitűdjén szeretne változtatni?

A kurzuskínálat vizsgálata tartalmi és tanulási cél elérésének szempontjából

Ha tisztában van meglévő kompetenciáival, akkor könnyebben átlátja a képzési kínálatot. Alaposan olvassa át az egyes kurzusok tartalmi leírását, különös tekintettel a tanulási célokra. Próbálja meg felmérni, hogy az adott továbbképzés biztosítja-e Önnek, hogy mindhárom kompetenciaterületen (tudás, képesség, attitűd) fejlődni tudjon.

Tájékozódás a képzés felépítéséről

A továbbképzéseket kínáló intézmények a honlapjukon rendszerint közlik a kurzusok koncepcióját és felépítését, valamint, hogy a résztvevők hogyan érhetik el a képzés célját. Az átláthatóság fontos minőségmérő, hiszen ezáltal tudja előre felmérni, hogy a szervező milyen tevékenységeket és munkaformákat alkalmaz a képzés céljának eléréséhez:
  • Előadásokat fog hallgatni, és aktuális szakszövegeket olvasni? Lesz lehetősége saját tanítási gyakorlatából eredő kérdésekkel foglalkozni, melyeket szakértők segítségével Ön is meg tud válaszolni?
  • Olyan közeggé válik-e a képzés helyszíne, melyet aktívan felfedezhet, és ahol valódi kapcsolatokat alakíthat ki?
  • Kiegészül-e a jelenléti képzés online szakaszokkal is, melyek során a feladatokat otthon vagy munka mellett is el tudja végezni?
  • Már első olvasatra érthető Önnek a tananyag? Szakmailag aktuális, sokszínű, motiváló?
  • Biztosít a képzés lehetőséget a tanultakkal kapcsolatos visszajelzésre, azok megbeszélésére és kipróbálására?
A továbbképzések lehetőséget biztosítanak a csoportmunkák új formáinak megismerésére és kipróbálására.
A továbbképzések lehetőséget biztosítanak a csoportmunkák új formáinak megismerésére és kipróbálására. | Fotó (részlet): contrastwerkstatt © Adobe Stock
Az internetes keresés révén nem mindig kapunk választ minden fenti kérdésre, ám ezek tisztázódnak legkésőbb akkor, amikor megkapja a konkrét képzési programot.

Vizsgáljuk meg a Továbbképzés gyakorlati jelentőségét

A jó továbbképzés a tanteremben kezdődik. Vegyük példaként a következő szituációs játékot: a résztvevők egy csoportja előad egy tanórai jelenetet, a többiek pedig megfigyelik, majd a végén kommentálják a látottakat. Hasonló példa lehet egy videórészletben is, melyben a tanóra bizonyos aspektusait egy adott szempontsor alapján megfigyelik, majd egy kérdőív segítségével elemzik, és megvitatják kollégáikkal.
Különösen tanulságos a továbképzés, ha a résztvevők saját felvételeket hoznak órájukról. Az egyik tanár például megkéri kollégáját, hogy vegye fel, hogyan fogalmazza meg a feladatot németül A1-es csoportjának. Egy másik résztvevő pedig azt mutathatja be, hogyan dolgozik oktató plakátokkal.

Az új impulzusok kipróbálása a gyakorlatban

Ön is tapsztalta már, hogy a rövid, egy alkalmas továbbképzések ritkán hoznak változást tanítási szokásaiban? Ez alátámasztja Lipowsky professzor megfigyeléseit is, aki azt tanácsolja, hogy hosszabb lélegzetvételű tanfolyamokat válasszunk, mivel így intenzívebben tanulhatunk, a megváltozott tanítási módszerek tanulókra gyakorolt hatásai pedig szemmel láthatóak lesznek.

A tanfolyam hossza mellett fontos tényező annak struktúrája is. Különösen hatékonynak bizonyul, ha Önt résztvőként arra bátorítják, próbáljon ki új dolgokat, vagy változtasson tanítási módszerein. A kipróbálás után fontos, hogy lehetősége legyen tapasztalatait újra megvitatni a résztvevő kollégákkal. Ilyen újdonság lehet például egy tananyag, egy jól bevált munkaforma, mint a csoportos puzzle, vagy akár a visszajelzés adásának módja is. Az ilyen ciklikus továbbképzéseken már a jelenléti szakaszban elkezdenek foglalkozni a saját munkakörnyezetben történő megvalósítással. A gyakorlatban történt kipróbálást egy online szakasz követi, ahol prezentálják és megbeszélik tapasztalataikat.

A coaching vagy a kollegiális tanácsadás kiegészítheti és hatékonyabbá teheti az egyes tanfolyamszakaszokat.

Tipp: állítson össze egy listát a fenti kritériumok alapján, egészítse ki sajátokkal, és ezek segítségével válassza ki a következő továbbképzését. A lista révén könnyebb lesz megtalálnia az Ön számára megfelelő tanfolyamot.
 

Irodalom

Ziebell, Barbara/Schmidjell, Annegret (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale
Beratung (= Fernstudieneinheit ;32).