Hans Hase taneszközcsomag
óvodásoknak és kisikolásoknak

Hans Hase taneszközcsomag Fotó: Goethe-Institut/Gisela Gibtner

HANS HASE TANESZKÖZCSOMAG

A Deutsch mit Hans Hase – in Kindergarten und Vorschule 6-8 éves kisgyermekeknek szóló, játékos nyelvi program.

A program 30 tartalmi egységből áll:
 • 20 különböző témákat feldolgozó egység
 • 4 ismétlő egység és
 • 6 ünnepekhez kapcsolódó egység
Az egyes tartalmi egységek feldolgozása 35-40 percet vesz igénybe. A megvalósítás történhet egyszerre vagy 20 perces blokkokban.

A program a korai idegennyelv-tanulás legfrissebb kutatási eredményein alapul. Az anyagot a budapesti Goethe Intézet fejlesztette ki 2008-2009-ben olyan 6-8 éves gyermekek számára, akik korábban nem foglalkoztak a német nyelvvel. A kipróbálás három óvodai csoportban zajlott és mindhárom esetben sikeresnek bizonyult. A program az óvodai nevelőknek szóló Schnupperangebot: Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten című kézikönyv ajánlásait ülteti át a gyakorlatba.

HANS HASE TANESZKÖZCSOMAG


A Deutsch mit Hans Hase – in Kindergarten und Vorschule című német nyelvi program a gyerekeknek az új iránti természetes érdeklődésére épít. Az idegen nyelv elsajátítása az anyanyelv elsajátításához hasonló módon történik: hallás, látás és (nyelvi) cselekvés útján. A gyerekek
 • játszanak
 • énekelnek
 • táncolnak
 • verselnek
 • kézműveskednek
 • és még sok más tevékenységet végeznek, miközben ismerkednek az idegen nyelvvel.
E tevékenységekben támogatja őket Hans Hase, aki egyben arról is gondoskodik, hogy kedvüket leljék a német nyelvvel való foglalkozásban. A Deutsch mit Hans Hase – in Kindergarten und Vorschule című német nyelvi program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a gyerekek pozitív érzelmeket társítsanak az idegen nyelvvel való foglalkozáshoz. Ez jó alapokat teremt ahhoz, hogy a későbbiekben motivált nyelvtanuló váljon belőlük.

A foglalkozások során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra:
 • a nevem,
 • a családom,
 • a házam és a kertem,
 • kedvenc ételeim,
 • a barátaim,
 • a játékaim,
 • a ruháim,
 • kedvenc sportom, valamint
 • Mikulás,
 • karácsony,
 • húsvét és
 • egy történet, amelyben Hans Hase és családja Rosi nagynénihez utaznak születésnapi ünnepségre.
Mit tudnak a gyerekek 30 Hans Hase-óra után?

A foglalkozásokon feldolgozott témakörökben
 • ismernek egy sor, számukra fontos szót, beszédfordulatot, egyszerű mondatot,
 • képesek néhány egyszerű kérdésre nonverbálisan vagy egyszerű nyelvi eszközökkel válaszolni,
 • ismernek és el tudnak énekelni illetve mondani néhány dalt, versikét és mondókát,
 • képesek csoportosan előadni egy történetet.
Ennél is fontosabb, hogy a gyerekek kedvüket lelik a német nyelvvel való foglalkozásban, pozitívan viszonyulnak a német nyelvhez és kultúrához és általában is nyitottak a nyelvek és a kultúrák iránt.

Deutsch mit Hans Hase – in Kindergarten und Vorschule című német nyelvi program gazdag taneszközcsomagot biztosít a pedagógusok és a gyermekek számára egyaránt.

Az taneszközcsomag az alábbiakat tartalmazza:
 • segédlet a pedagógusok számára (részletesen kidolgozott óratervek, amelyek tartalmazzák az egyes foglalkozások célját, egyes lépéseit, a nyelvi eszközöket stb.)
 • gazdag képanyag (több mint 100 különböző nagyságú színes kép)
 • 50 feladatlap, kézműveskedéshez szükséges anyagok, színezőlapok a gyerekek számára
 • 1 db Hans Hase-CD az összes dallal és azok playback-verzióival az óvónéni számára
 • 1 db Hans Hase-CD a gyerekek számára az összes dallal

Letölthető képek, minták és segédletek tanároknak

Tovább az ingyenesen letölthető anyagokhoz