Feladatok
A "Schaufenster Enkelgeneration" nyelvórai felhasználásához

Az alábbi feladatlapok és módszertani anyagok 2019-ben a budapesti Goethe Intézetben készültek. A szerzők célja az volt, hogy ötleteket adjanak a Schaufenster Enkelgeneration c. projekt keretében készült portréfilmek nyelvórai felhasználásához.
 
Szerzők: Christa Ganterer, Dr. Morvai Edit, Ilka Seltmann
Projektvezető: Ilka Seltmann
Grafikai kivitelezés: Vas Ágnes

Module