Unokák nemzedéke

Arnold Piklaps, Klaipėda

Arnold 1975-ben született Klaipėdában. Szülei mindketten német származásúak. A családban azonban keveset beszéltek németül, mert a szovjet időkben ezt nem nézték jó szemmel. Arnold a németet második idegen nyelvként tanulta az iskolában. Jelenleg ő a Simon Dach Ház vezetője Klaipėdában. Tevékenyen részt vesz a Németek Egyesülete munkájában, és aktív a város evangélikus közösségében is. Litvániai németnek vallja magát, és nagy hangsúlyt fektet a többnyelvűségére.

Indrė Norvilienė, Klaipėda

Indrė 1985-ben születetett Klaipėdában. Régebben soha nem gondolkodott azon, hogy mit jelent németnek lenni, annak ellenére, hogy a klaipėdai német nemzetiségi iskolába járt, és nagyon aktív az evangélikus közösségben. Németország a kedvenc országa, ahol mindig jól érzi magát, de Litvánia a hazája, mert az egész családja itt él.