Unokák nemzedéke

Veronika Kovačič, Maribor

Veronika 1979-ben született Mariborban. A szlovén nyelvet tekinti az anyanyelvének. Abban az időben, amikor nagymamája, Ana felnőtt, a német volt a hivatalos nyelv Mariborban. Ana azon kevesek egyike, aki még ma is az akkoriban használt német nyelvet, a „Marburger Deutsch”-ot beszéli. Veronika édesanyja és nagyanyja a mindennapi érintkezésben ezt a németet használják. Veronika is megtanult már gyermekorában németül, többek között a családi kirándulások alkalmával. Most éppen germanisztika szakos az egyetemen, és nagyon örül annak, hogy az országokat, nemzetiségeket és kultúrákat elválasztó merev határok egyre inkább elveszítik a jelentőségüket.

Sandra Semida, Kočevje

Sandra bosnyák, horvát és gottscheei német gyökerekkel rendelkező szlovénnak tartja magát. Csak nagyon keveset tud németül, mert édesapja és nagyapja (mindketten gottscheei németek) nem akaták megtanítani neki a nyelvet. Sandra nagyapja gyerekként átélte a szlovén partizánok általi fenyegetettséget, ezért félt bevallani gottscheei németségét. A háború után sokan szégyellték a „parasztnyelvet”, ezért nem beszélt édesapja vele sem soha németül. Ma azonban Sandra nagyon büszke gottscheei német gyökereire, és arra, hogy tud egy kicsit németül.