Unokák nemzedéke

Martin Kerner, Pécs

Martin Pécsen született és jelenleg is ott folytatja tanulmányait. Családjával születése óta sváb dialektusban beszélnek, de tökéletesen használja a német és a magyar nyelvet is. A családi vonatkozások miatt érzelmileg mégis a sváb dialektushoz kötődik a legjobban, ezt a nyelvet tekinti anyanyelvének is. Martin úgy gondolja, hogy nyelv nélkül nem létezik igazi identitás, nagyon sajnálja, hogy anyanyelvét egyre szűkebb körben tudja használni.

Mónika Takács, Palotabozsok

Mónika 1991-ben született, Palotabozsokon él, anyai nagyszülei svábok. Bár németül csak az iskolában tanult meg, a sváb hagyományok ápolása nagyon fontos számára. Büszke származására, ami az identitásában is nagy szerepet játszik. Aktív tagja a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének.

Zsanett Melcher, Nemesnádudvar

Zsanett 1988-ban született, Nádváron/Nemesnádudvaron él, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetében tanul, később tanárként szeretne dolgozni. Nemrég végezte tanítási gyakorlatát a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. Kiskorában nagyszüleivel svábul, szüleivel magyarul beszélt, később a magyar került előtérbe. Bár anyanyelvének a magyart tartja, a sváb kisebbséghez tartozóként tekint magára. Büszke származására, némettudására. Számára az identitás elsősorban a tradíciókban keresendő, de a nyelv is fontos szerepet játszik benne.