Kapcsolat és beiratkozás

A nyelvtanfolyamok irodája fotó: Goethe-Institut/Sonja Tobias

A nyelvtanfolyamok irodája

Érdekli valamelyik tanfolyamunk, vagy további információra van szüksége? Várjuk Önt irodánkban, ahol személyesen is választ kaphat kérdéseire.

hétfő+csütörtök  10:00-16:00
kedd+szerda   14:00-18:00
péntek:
szombat: 
14:00-17:00
  9:00-14:00
Tanfolyamok októbertől/novembertől

Szuperintenzív kezdő és újrakezdő (A2.1)
tanfolyamot indítunk 2017.10.24-től 2017.11.14-ig elegendő számú érdeklődő esetén

Beiratkozás azonnal lehetséges!

Arra kérjük, hogy személyesen iratkozzon be nálunk. Ha a megadott időpontok semmiképp sem felelnek meg, személyes időpontot egyeztetünk Önnel. Kérjük, ne feledje, hogy a jelentkezése csak a tanfolyami díj befizetésével válik érvényessé, enélkül nem tudunk Önnek helyet biztosítani a választott tanfolyamon. 

Jelentkezés szintfelmérő nélkül 
Tanfolyamainkra szintfelmérő nélkül, közvetlenül is beiratkozhat, 
  • ha teljesen kezdő, 
  • ha korábban (egy éven belül) már járt hozzánk német tanfolyamra, így ismerjük a nyelvi szintjét vagy 
  • ha egy éven belül szintfelmérésen vett részt. 
Jelentkezés ingyenes szintfelmérővel
A szintfelmérés szóbeli elbeszélgetés és írásbeli teszt alapján történik. A tanfolyami helyeket a beiratkozási napokon a jelentkezés sorrendjében töltjük be. Egy szintfelmérő teszt és egy rövid beszélgetés segítségével megállapítjuk, hogy milyen nyelvtudással érkezik hozzánk, majd közösen kitűzzük a tanulási célt és kiválasztjuk az Önnek leginkább megfelelő kurzust. Szintfelmérőnk, mely írásbeli és szóbeli részből áll és mintegy 90 percet vesz igénybe, a meghirdetett időpontokban ingyenes. Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

Online tesztünk segít abban, hogy előzetes képet alakíthasson ki jelenlegi nyelvtudásáról, de nem pótolja a személyes szintfelmérőt, amely átfogóbb, ezáltal pontosabb eredményt nyújt.
Tesztelje némettudását!
III.Trimeszter

2017.10.24.-11.14. szuperintenzív
2017.11. 6/7. -12.11/12. intenzívSzintfelmérés és beiratkozás új diákok részére: 2017.10.30-31. 16.00-18:00
 
Tanfolyamtípusok   Árak 2017
60 órás standard tanfolyamok   72.000,-Ft*
30 órás standard tanfolyamok   39.000,-Ft*
5 hetes, 60 órás délelőtti intenzív tanfolyamok   72.000,-Ft*
3 hetes, 60 órás szuperintenzív tanfolyamok   72.000,-Ft*
vizsga-előkészítő tanfolyamok   37.000,-Ft*
30 órás ifjúsági tanfolyamok   37.000,-Ft
egyéni karriertanácsadás németül (2 tanóra)   16.000,-Ft

*Kedvezmények
Diákkedvezmény: 5%   
Hűségkedvezmény: 5% jelenlegi hallgatóinknak.
Családi kedvezmény:  20% Ha egyazon családból egyidejűleg több, közvetlen rokoni kapcsolatban álló személy (szülő, gyerek) kíván részt venni tanfolyamainkon, akkor csak az első családtagnak kell a tanfolyam teljes összegét kifizetnie, a további családtagok 20% kedvezményben részesülnek az alacsonyabb árú tanfolyamból.A kedvezmények nem vonhatók össze. A gyermek-, ifjúsági és délutáni intenzív tanfolyamokra csak a családi kedvezmény vehető igénybe.


 
1. Általános részvételi feltételek
Akkor tanulhat nálunk németül, ha 16. életévét már betöltötte (kivéve az ifjúsági tanfolyamok esetében).

2. Fizetési feltételek
Kérjük, hogy a tandíj teljes összegét a tanfolyamra történő jelentkezéskor fizesse be.

3. Díjak
3.1. A beiratkozás időpontjában az aktuális tanfolyam-ismertetőben megadott tandíjak az Ön és Intézetünk közt létrejött szerződés részét képezik. 
3.2. Ha át szeretne jelentkezni egy másik időpontra vagy másik tanfolyamra, az első változtatás díjmentes. Minden további változtatásért a tandíj 10%-át kell felszámolnunk.

4. Visszalépés
4.1. Ha Ön mégsem tud részt venni a tanfolyamon, a tandíj visszatérítése az alábbiak szerint történik:
10 hetes tanfolyamoknál:  az első héten a tandíj 85%-át, a második héten a tandíj 80%-át térítjük vissza. A harmadik héttől nem áll módunkban a tandíj részarányos visszafizetése.
Az intenzív tanfolyamoknál a következő szabályozás érvényes: A teljes tandíj 80%-át tudjuk visszatéríteni, amennyiben visszalépési szándékát a következő határidők betartásával jelzi a nyelvi titkárságon:
kéthetes intenzív tanfolyamoknál: az első hét 2. napjáig.
háromhetes intenzív tanfolyamoknál: az első hét 3. napjáig.
öthetes intenzív tanfolyamoknál: az első hét utolsó napjáig.
(Minden esetben a visszalépési kérelem dátuma a mérvadó.)
4.2. Ha a tanfolyam nem jön létre, mert kevés a jelentkező, vagy a kezdést elhalasztjuk és Ön nem fogad el más alternatívát, a tandíj teljes összegét visszafizetjük.

5. A tanfolyamok szintje / a résztvevők létszáma
5.1. A jelentkezők szintekre történő besorolása a Goethe-Institut központi szintfelmérő tesztje alapján történik. 
5.2. Tanfolyamainknak legalább 8 és általában legfeljebb 16 résztvevője van. Ha a tanfolyam kezdetekor egy adott csoportban a beiratkozottak száma nem éri el a minimális létszámot, fenntartjuk magunknak a jogot a tanfolyam törlésére vagy elhalasztására.

6. A tanfolyam résztvevőinek kötelességei
Kérjük Öntől, hogy tartsa be a Goethe-Institut házi- és tanfolyami rendjét.

7. A Goethe-Institut felelőssége / vis maior
A Goethe-Institut és munkatársai csak szándékosan elkövetett károkozásért vagy súlyos mulasztásért vonhatók felelősségre.
A Goethe-Institut nem felelős vállalt kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha az természeti katasztrófák, tűz, árvíz, háború, hatósági intézkedések miatt, vagy bármely más olyan körülmény miatt következik be, amely a szerződő felek hatáskörén kívül esik.
 

ösztöndíjak

A budapesti Goethe Intézetnek módjában áll, hogy valamely németországi Goethe Intézet nyelvtanfolyamára ösztöndíjat biztosítson az alábbi célcsoportok számára: