Információ és vizsgaeredmények

Gyakori kérdések

A Goethe-Institut komplex nemzetközi bizonyítványai egyenértékűek a magyarországi államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokkal

Az 563/2021. (X. 1.) kormányrendelet hatályba lépésének eredményeként 2021. október 2-tól a Goethe-Institut B1, B2, C1, valamint a B1, B2 junior nyelvvizsga bizonyítványai egyenértékű státuszt kapnak a magyarországi államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgákkal.

Felsőoktatási felvételi és diploma
A 2021 októbere után szerzett Goethe-Zertifikat B1/B2/C1 felhasználható lesz az egyetemi felvételi eljárásokhoz, illetve minden magyarországi diploma megszerzéséhez.
Azok a jelentkezők, akik sikeres Goethe-vizsgát tesznek bárhol a világban, olyan bizonyítványt vehetnek kézhez, amelyet Magyarországon az államilag akkreditált vizsgabizonyítványokhoz hasonlóan elfogadnak, azzal egyenértékűek.


Vizsgaeredmények 2023 szeptember
 Goethe-Zertifikat B1, B2, C2
A nemzetközileg elismert, a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával egyenértékű moduláris Goethe-Zertifikat B1, B2 vizsgák esetében az egyes modulokban  60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás). Ugyan ez a számítás érvényes a nemzetközileg elismert C2 vizsgára, de ez a bizonyítvány Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával nem egyenértékű.

Goethe-Zertifikat C1
A nemzetközileg elismert, komplex, Magyarországon akkreditált nyelvvizsgával egyenértékű Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) összesen kell 60 százalékosnak lennie (vö. kompenzálás). 

Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1 vizsga páros vizsgaként kerül megrendezésre, a C2 vizsga egyéni.


A RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

PTN-NR Ügyfélszám
LV Írott szöveg értése
HV Hallott szöveg értése
SA Fogalmazás
MA Szóbeli kifejezőkészség