Korai idegennyelv-tanulás – „Nürnbergi ajánlások”

Nürnberger Empfehlungen © Goethe-Institut

Az 1996-ban a Goethe Intézet gondozásában Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen (Korai idegennyelv-tanulás – „Nürnbergi ajánlások”) címmel közreadott kötetet 22 ország számos szakértőjével együttműködve azzal a céllal dolgozták ki, hogy lefektessék a korai idegennyelv-tanulás lehetőség szerint általános érvényű tantervi alapjait. 

Ma, több mint egy évtized elmúltával megállapíthatjuk, hogy a „Nürnbergi Ajánlások” megállapításai lényegében nem veszítettek érvényességükből. A korai idegennyelv-tanulást mindazonáltal befolyásolják a társadalompolitikai, gazdasági és társadalmi változások valamint a technológiai fejlődés, aminek folyományaképpen a gyermekek sokrétű tapasztalatokkal rendelkeznek a médiumok használatában és elvárásaik is ennek megfelelőek. A tanuláslélektan a gyerekek tanulási magatartásával kapcsolatos felismeréseinek is egyre nagyobb a jelentősége, ha az idegennyelv–tanulás első éveiről van szó.

A Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen(Korai idegennyelv-tanulás – „Nürnbergi ajánlások”) új változata oly módon írja le a korai idegennyelv-tanulás komplex feltételrendszerét, hogy közben világosan kirajzolódnak a négy–tízéves gyermekekben és tanulókban rejlő lehetőségek, és egyben szükségleteik is. Ugyanakkor a korai idegennyelv-tanulást nem egy adott képzési rendszer, tehát nem egy meghatározott intézmény szemszögéből vizsgálja, hanem lehetőség szerint általános érvényű szempontokból. 

Ez a kiadvány a korai idegennyelv-tanításban dolgozókhoz, döntéshozókhoz, iskolaigazgatókhoz, továbbképzőkhöz, már gyakorlattal rendelkező valamint kezdő tanárokhoz, nevelőkhöz és jövendő pedagógusokhoz szól. De kitekint a szülőkre és a gyermekek környezetének más szereplőire is, akik a gyermekek képzésének folyamatában inkább csak közvetve veszek részt, ám akik mégis döntő mértékben befolyásolják a gyermekek fejlődését.