Nürnbergi Ajánlások
A tanítás színterei

Korai idegennyelv-tanításra sor kerülhet óvodákban, iskolákban vagy egyéb képzési intézményekben. A minőségi tanulási kínálat követelményeivel összhangban a tanítást olyan teremben kell lebonyolítani, amelyik nagyságát és felszereltségét tekintve biztonságos környezetet jelent a gyermekek számára, ahol a tanítási folyamatokat a gyermekek korának megfelelő módon lehet megszervezni, ahol a gyermekek egészségére nem leselkedik semmiféle veszély. 

A gyermekek korának megfelelően kialakított térben lehetőség szerint alacsony tanulói létszám mellett biztosított leginkább, hogy minden gyermek talál elegendő megnyilatkozási lehetősét, illetve szükségleteinek megfelelően lehet neki a tanulásban segíteni. A nyugodt légkör és a lehetőség szerint folyamatosan rendelkezésre álló terem elősegíti a folyamatos tanulást.

Az intézményben biztosítani kell, hogy a tanításban részt vevő minden nyelvmesterrel és tanárral egyértelműen egyeztetni lehessen a gyermekek gondozásának módját, a tanítás céljait, módszereit és tartalmait. Erre különösen akkor van szükség, ha az idegen nyelv tanítását külső szakember végzi.
   

Ajánlások:

A tanításra lehetőség szerint mindig ugyanabban a teremben kerüljön sor, hogy a gyermekekben úgy érezhessék, védett légkörben tanulhatnak.

A különböző oktatási szinten tanítók kölcsönösen tájékoztassák egymást. Ehhez a következő eljárások ajánlhatók:

  • Tantervek, irányelvek, célok, tartalmak és témák kicserélése
  • Tanulói portfóliók vezetése a tanulás helyétől függetlenül
  • Egyeztető konferenciák
  • Az oktatás helyétől függetlenül kölcsönös hospitálás valamint közös továbbképzés

A korai idegennyelv-tanulás folyamatossága szempontjából gyakorta jelent problémát az óvodából az iskola-előkészítőbe, ill. az általános iskola alsó tagozatába való átmenet [1].

A különböző oktatási intézményekben megvalósuló tanulási folyamatok kapcsolódásának fontos eszköze az idegennyelv-tanítás tanterveinek az oktatási intézmények közötti egyeztetése. Az általános iskolák alsó tagozatán dolgozó tanároknak és nyelvmestereknek pontosan tájékozódniuk kell a tanulás korábbi tartalmairól és az oktatás egyes konkrét lépéseiről, hogy megfelelően kapcsolódhassanak a tanulók már meglévő ismereteihez és elkerüljék az esetleges átfedéseket. Az óvoda, iskola előkészítő szakembereinek pedig a megfelelő módon kell a gyermekeket felkészíteniük az oktatás következő szintjére való átmenetre. 

Ehhez olyan tantervi szabályozásra van szükség, amely világosan előírja a progresszió mértékét és az idegen nyelv tanulásának folyamatosságát.

Ajánlások:
  • A tanterveket (mikor kezdődjék a tanítás, milyen legyen a választék, milyen mélységig tanítsák az idegen nyelveket és milyen sorrendben, milyen legyen az idegennyelv-tanulás lezárásának profilja) következetesen össze kell hangolni. A korai idegennyelv-tanulás egész szakaszára ki kellene dolgozni a képzés közös elméleti alapjait [2].
  • Legalább egyes szakaszokban közösen kellene képezni az egyetemeken a nyelvmestereket és a nyelvtanárokat, ahogyan erre egyes országokban van is már példa, mivel ez elősegítené az oktatási rendszer egységességét [3].
  • Az intézményeknek az átmeneteket előrelátóan és átfogóan kellene megtervezniük, hogy ezáltal is biztosítsák a tanulás folyamatosságát.
  • Olyan tananyagokat és tankönyvcsaládokat kell kifejleszteni, amelyek átívelnek az egyes iskolai szinteken.


Források
[1] Vö. egyebek közt BIG-Kreis (2009)
[2] Vö. Wassilios Fthenakis (01(2010)
[3] Vö. ugyanottható megjelenés: 2010)