Nürnbergi Ajánlások
Médiumok

A médiumok ma a gyermekek világában mindenütt jelen vannak. Egy tanulmány szerint Németországban a televízió a gyermekek által legkedveltebb és legtöbbször használt médium; lényeges lemaradással követik csak az audió-kazetták és a képeskönyvek [1]. A médiumok a gyermekek világának integráns részét alkotják, és az általuk szerzett élmények feldolgozása a kisgyermekkori tapasztalatszerzés fontos része. Ennek következtében a médiumokról folytatott kritikai vitától függetlenül a médiumok fontos szerepet játszanak a kisgyermekkori nevelésben és oktatásban. 

Hogy a médiumokat célszerű-e felhasználni, ez a felhasználás minőségétől és attól függ, milyen a pedagógiai beágyazottságuk és felhasználásukat mennyire kísérik egyénileg figyelemmel a szülők, a nevelők és a tanárok. Amennyiben a médiumokat a gyermekek korának megfelelően használják, pozitívan befolyásolhatják a tanulás folyamatainak alakítását. Ugyanis elősegítik az oktatási tevékenységek változatosságát, lehetővé teszik a minden érzékszervvel való tanulást és a tanulókhoz fűződő kapcsolat egyéni alakítását. De hasznosak lehetnek a koncentráló készség és az emlékezőtehetség fejlesztése szempontjából is. 

A korai idegennyelv-tanításban a médiumok – azaz minden lehetséges játék és tananyag, de az elektronikus médiumok is – a legkülönbözőbb módon közvetítik a tanulás tartalmait. A médiumok beindíthatják a tanulási folyamatokat, kísérhetik és támogathatják vagy az ismétlés lehetősége révén elmélyíthetik őket, de rögzíthetik vagy dokumentálhatják is az eredményeket. A médiumok ellenőrizetlen használata ezzel szemben megnehezítheti vagy akár gátolhatja is a tanulást. 

A gyermekek tanuláshoz előszeretettel választanak a közvetlen környezetből és a természetből vett valóságos tárgyakat és használnak játékeszközöket, kézre húzható babát, táblás vagy kockajátékokat és más játékokat. A leggyakrabban felhasznált nyomtatott eszközök közé tartoznak a képes, valamint szókártyák, a képeskönyvek továbbá a tankönyvcsaládok, folyóiratok, fóliák, poszterek vagy filmek, CD-ROM-ok, az interneten található anyagok és az e-mail. A digitálisan feldolgozott fotók, a kommunikáció elektronikus formái, ¬illetve az olyan segédeszközök, mint amilyen az interaktív tábla nagy vonzerőt gyakorolnak a gyerekekre és már a korai idegennyelv-tanításban hasznos ismereteket közvetíthetünk segítségükkel, motiváló erejük nagy. 

A gyerekek a médiumok használatában nagyon aktívak, szívesen kezelik maguk az eszközöket, méghozzá önállóan. Csak a médiumokkal kapcsolatos konkrét tapasztalatok vezethetnek el a valódi kompetenciához. A nyelvmesterek és az idegennyelv-szakos tanárok egyaránt alkalmaznak autentikus és adaptált anyagokat vagy speciálisan a tanulásra kifejlesztett anyagokat és médiumokat. Adaptált vagy didaktizált anyagok esetében ajánlatos, hogy ezek az anyagok tartalmukban és formájukban lehetőleg alig térjenek el az eredeti autentikus változattól, még ha az oktatási célokra adaptálták is őket.
 

Ajánlások:

  • A hagyományos és az új médiumok kiválasztását és alkalmazását a korai idegennyelv-tanítás céljai, ezek tartalma és módszertani-didaktikai elvei tegyék indokolttá.
  • Fajtájuktól függetlenül a médiumokat megfelelő meggondolások alapján kell adagolni, és így is kell alkalmazni őket. Feladatuk a tanulás folyamatának segítése, azt kell gazdagítaniuk, használatuk ne legyen öncélú.
  • A médiumok használata a nyelvtanulás folyamatát szolgálja, de szolgálja egyben a médiumok használatára való nevelést, valamint a médium-kompetencia közvetítését is. A médiumokkal kapcsolatos tapasztalatokat a nevelők és tanárok kísérjék figyelemmel, egyrészt hogy a gyerekek számára világos legyen a médiák használata, másrészt hogy megtanulják felmérni, bizonyos médiumok használatának személyükre vonatkoztatva mi az értelme.
  • A nevelők és tanárok ismerjék fel, hogy a gyerekek a médiumok használatával kapcsolatban mit hoznak magukkal (például amikor szerepet játszanak, figurákat utánoznak, megkísérlik feldolgozni megélt élményeiket, más tanulókkal televíziós műsorokról cserélnek eszmét stb.), kapcsolódjanak hozzájuk, és mindezt használják fel a gyermek tanulási folyamatának jobb megértéséhez.
  • A gyerekek szeretik, ha maguk tevékenykedhetnek, ezért a médiumok használatakor az aktív együttműködésre vonatkozó óhajukat támogatni kell.


Források
[1] Feierabend / Mohr (2004)