Tanárképzés, tanártovábbképzés
Korai nyelvtanulás | Tíz gyakorlatorientált modul

A projekt a budapesti Goethe Intézetben valósult meg 2017-2018-ban azzal a céllal, hogy erősítse a gyakorlatorientált képzést.
 
Szerzők: Dr. Morvai Edit, Veress Bernadett
Projektvezető: Ilka Seltmann
Szakmai lektor: Dr. habil. Márkus Éva
Nyelvi lektor: Dorothee Lehr-Balló
Kipróbálás: Sárvári Tünde (JATE, Szeged), Dorothea Lehr-Balló (ELTE TÓK, Budapest)
Layout: Kerekes Zoltán
 
A projektet a magyar-német ELBE Alapítvány finanszírozta. Köszönet Emőke Freifrau von Puttkamernek, a korai többnyelvűség elkötelezett képviselőjének, a nagyvonalú támogatásért.       

Modulok

Két dolog szerencsés egybeesése kellett ahhoz, hogy a budapesti Goethe Intézetben megvalósulhasson az óvódai nevelők és általános iskolai tanítók képzésére és továbbképzésére irányuló program kidolgozása.
 
Egyrészt az intézet dr. Morvai Edit személyében rendelkezett a szükséges kompetenciával. 2009-ben készült el a kisgyermekkori némettanulást segítő Hans Hase taneszközcsomag. Ezt követték 2012-ben a „Jeder ist anders” című musical-projekt, majd a budapesti Goethe Intézet honlapjáról ingyenesen letölthető, gyermekeknek szóló nyelvi modulok (Deutschmodule für Kinder). A szerzőpáros minden esetben, ahogy most is, Morvai Edit és Veress Bernadett voltak.
 
A másik elengedhetetlen feltétele a jelen projekt megvalósulásának az a nagyvonalú anyagi támogatás volt, melyet Emőke Freifrau von Puttkamer nyújtott a Goethe Intézet részére. 2015-ben döntött úgy, hogy feloszlatja német-magyar ELBE alapítványát és az így felszabaduló pénzösszeget a budapesti Goethe Intézetnek adományozza azzal a kikötéssel, hogy azt a korai többnyelvűség elősegítésére kell fordítani. Örömmel fogadtuk a lehetőséget és 2017-2018-ban elkészítettük azt az anyagot, melyet most Önöknek átadunk. A cél az óvó- és tanítóképzésben a gyakorlati orientáció erősítése és a hallgatók megismertetése olyan korszerű tananyagokkal, melyek sikerrel alkalmazhatók a kisgyermekkori németnyelv-tanításban. Az egyes modulok kipróbálásában az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, valamint a Szegedi Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara voltak a partnereink. Annak érdekében, hogy az újonnan elkészülő képzési anyag biztosan kiszolgálja az igényeket, a fejlesztés és a kipróbálás során folyamatos párbeszéd zajlott az érintett intézmények között. 
 
A korai nyelvoktatásban az egyik legizgalmasabb feladat az, hogy rányissuk a gyermekek szemét a bennünket körülvevő világ sokszínűségére, melynek egyik megnyilvánulása a többnyelvűség. Egy igazi kihívás napjaink globalizált, sokpólusú világában! 
 
Michael Müller-Verweyen
Goethe-Institut Budapest
Intézetigazgató

2019. május 4.