Virtual Reality Térügyek

Alicja Kwade: Adott esetben valóság © Frankfurter Kunstverein, fotó: N. Miguletz

2021.04.29., csüt. -
2021.06.27., vas.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Komor Marcell u. 1.
1095 Budapest

Beyond Matter

A számítógép által generált szimulációk, virtuális valóságok vagy hálózatba kapcsolt digitális platformok, a kibertértől a metaverse-ig, mára már nem a tudományos fantasztikus irodalom fiktív helyszínei. Fontosságuk és szerepük egyre inkább valós terekéhez mérhető. Az információs technológia olyan immateriális szférák létrejöttének mozgatórugója, amelyek érzékelésünk, tapasztalásunk, tudásunk, kommunikációnk és önmagunk kifejezésének legitim, párhuzamos dimenzióivá váltak, ahol valós és virtuális nem egymással szembeállítható ellentétpár többé, aminek következtében a háromdimenziós térfelfogás felülvizsgálatra szorul.
 
A Spatial Affairs kiállítás célja a fizikai és digitális jelenlét kapcsolatának és egymásra utaltságának elemzése modern, konceptuális és kortárs műveken, valamint manifesztókon keresztül. A bemutatott, számítógép megjelenése előtti és utáni művészeti pozíciókban, médiumuktól függetlenül közös, hogy a tudomány és technológia fejlődését, annak társadalmi hatását a tér fogalmán keresztül vizsgálják, amivel a tapinthatóan létező és a megfoghatatlan digitális kölcsönös függésére mutatnak rá.
 
A Spatial Affairs a Beyond Matter: Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality nemzetközi együttműködés keretein belül jön létre, a ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum együttműködésében. Kurátorai Giulia Bini és Nolasco-Rózsás Lívia.

A kiállításhoz készült katalógus a Goethe Intézet közreműködésével valósult meg.

vissza