גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

17.6.2019 | אגנס הלר (תשובה)
"אין דמוקרטיה ללא אליטה תרבותית"

Agnes Heller Photo: Arild Vågen אגנס הלר עונה על שאלתם של יונאס לושר ומיכאל זיכי: "איזה תפקיד ממלאת האליטה התרבותית בקידום הדמוקרטיה?", מתוך טקסט הפתיחה "הרהורים ראשונים.."
 

אין דמוקרטיה ללא אליטה תרבותית שמתקיימת בנפרד מהאליטה הפוליטית ומהאליטה הכלכלית. במונח "אליטה תרבותית" כוונתי לאנשים שרוחשים להם כבוד ושנתפסים כמודל לחיקוי, בין אם בשל ההישגים הרוחניים שלהם ובין אם בשל חוש האחריות שלהם. חברה אשר חבריה הנכבדים ביותר הם המצליחים והעשירים, בין אם מדובר בפוליטיקאים, אנשי עסקים או כוכבי קולנוע, מתדרדרת לכדי חברת המונים ריקה מתוכן.

אדם כלשהו אינו הופך לחלק מהאליטה התרבותית בשל מספר התארים האקדמיים שבהם הוא מחזיק או היקף הפרסומים שלו, אלא בשל רמה רוחנית, פעילות למען כבוד האדם וההבנה האנושית.


אדם כלשהו אינו הופך לחלק מהאליטה התרבותית בשל מספר התארים האקדמיים שבהם הוא מחזיק או היקף הפרסומים שלו, אלא בשל רמה רוחנית, פעילות למען כבוד האדם וההבנה האנושית. ישנם אנשים שעבורם הצלחה ועושר נמצאים במקום משני, בעוד שבמקום הראשון מבחינתם נמצאת הכרה – הכרה באישיותם ולא בהישג חיצוני.

דמוקרטיה יציבה זקוקה לאליטה תרבותית יותר מאשר לממסד פוליטי, שכן האחרון נוטה לרוב להעדיף כמות על פני איכות. עם זאת, כאשר אידאלים ומודלים לחיקוי נמדדים אך ורק באמצעות כמות, החברה מתנוונת, ודמגוגים ועריצים לוקחים לידיהם את השליטה.

אגנס הלר