אוטונומיה של התלמידים ותפקיד המורים
כיצד ליישם למידה עצמית במסגרת תכנית הלימודים: כך זה עובד!

מזה עשרות שנים אוטונומיה היא מילת המפתח בהוראה של שפות זרות: התלמיד במרכז, קידום סגנונות למידה אישיים ללומד ואחריות אישית. נשאלת השאלה מהן ההשלכות על תפקידו של המורה וכיצד הוא יכול לתמוך באוטונומיה של התלמיד.
 

אפשר להגדיר אוטונומיה כיכולת של הלומד לקבל על עצמו יוזמה אישית ללמידה עצמית במצבים ובהקשרים שונים. משתייכות לכאן הן היכולת להחליט החלטות מודעות ולדבוק בהן הן היכולת לעצב לעצמך סביבת למידה מתאימה. חיפוש אחר אנשים ומצבים העשויים לקדם את הלמידה ובאופן כללי להיות מסוגל להרהר בלמידה עצמה – אלה מיומנויות  נוספות הכלולות במושג זה. (טסינרי 2010)

למידה עצמית אינה מושג של הכול או כלום אלא עניין המתפתח באופן הדרגתי. היא מתפתחת מתוך גורמים רבים, למשל הגישה והדעות של המורים והתלמידים המשתתפים, שיתוף הפעולה ביניהם, ההקשרים הן של המורים הן של התלמידים והתנאים של מוסדות הלימוד.
 
לתמוך בצוות ההוראה ולעורר את המוטיבציה שלו

בניגוד לאמונה הרווחת למורים יש תפקיד חשוב בקידום הלמידה העצמית של התלמיד: המורים קשובים מאוד לתלמידים ומעודדים אותם ליזום למידה, הם תומכים בהם בניסוח יעדים מעשיים וביישומם בתכנית הלימודים. הם נותנים להם חומרי למידה, עצות ומשוב מועיל. מסקנות מהמחקר ומהשטח מראות כי תפקיד המורה והאינטראקציה שלו עם הלומד הם גורמים מהותיים בהתפתחות האוטונומיה. (ר' ארנולד ופונסקה-מורה 2016).   

חופש החלטה רב יותר ללומדים

בשיעור המקדם אוטונומיה של התלמיד נדרשים התלמידים לעצב את תהליך הלמידה המשותף באופן פעיל. למשל הם מביאים חומרים לשיעור, לומדים להעריך את יכולותיהם באמצעות עבודה לבד או בזוגות או שהם עוקבים אחר תהליך הלמידה שלהם באמצעות יומן למידה. באמצעות עיסוק במטרות, בדרכי הלמידה ובמשימות המשותפות נוצרת קהילה לומדת המעשירה את השיעור.

על לומדים רבים להתרגל לשיטת לימוד זו הדורשת את השתתפותו הפעילה של הלומד. כדי שהשיטה תצליח יש לחשוף את התלמידים במפורש לשיטת הלימוד העצמי ולהעביר להם אט אט את האחריות לתהליך הלמידה. 

שארלה וסצאבו (2000) מציעים שלושה שלבים בדרכו של הלומד אל האוטונומיה: ראשית על המורה לעורר מודעות לאוטונומיה בקרב הלומדים על ידי כך שהוא מביא נקודות מבט שונות על הלמידה ומעלה את המוטיבציה שלהם לדון בתהליך הלמידה ובאפשרויות הלמידה שלהם גם מחוץ לשיעור. שנית המורה יכול לתרום לכך שהלומדים ישנו את גישתם באמצעות תרגול של התנהגות, מיומנויות ותפקידים חדשים. לסיום מעבירים ללומדים יותר ויותר אחריות, וכך הם מצליחים לעצב מחדש את השיעור: הם רשאים להחליט אילו חומרים יילמדו ואילו משימות יינתנו.    

דוגמה לשיעור המקדם את האוטונומיה של התלמיד

כדי להמחיש את הנאמר נראה כיצד יכול להיראות שיעור גרמנית ברמה ב1. לאחר שהתלמידים נכנסו לכיתה הם משנים את סדר השולחנות ובונים מעין שישה איים. המורה מחלק כרטיסיות ותיקיות. על כל שולחן כתוב משהו אחר: "קריאה", "האזנה", "כתיבה", "דיבור ", "דקדוק", "אוצר מילים". בכל תיקייה יש טקסטים ומשימות שונות. על שולחן הדקדוק מונחים ספרי יעץ וספרים לתרגול הדקדוק.
Durch verschiedenen Tische können inhaltlichen Themen räumlich voneinander getrennt werden. Foto (Ausschnitt): © Martin Welker
בשיעור האחרון התלמידים מילאו שאלונים וערכו סוג של מאזן ביניים: הם כתבו מהם התחומים שבהם היו מעוניינים להשתפר. בשלב הבא הם מתיישבים ליד השולחן העוסק בתחום שהם מבקשים להתעמק בו.

התלמידים לוקחים את חומרי הלימוד, מחפשים משימה ומתחילים לעבוד. הם רשאים להשתמש בטלפונים החכמים, במחשבים הניידים ובטאבלטים שברשותם כדי לחפש מידע. הם יכולים לעבוד לבד, בזוגות או בשלשות. המורה מתיישב ליד התלמידים, עובר ביניהם ושואל שאלות המעוררות מחשבה.
בסוף כל משימה יש משוב קצר ובו דנים בשאלות כמו מה למדת מהתרגיל הזה? כיצד אתה מעריך את התרגיל ומדוע?  

יש תלמידים המסיימים את התרגיל מהר יותר מחבריהם ופותרים תרגיל נוסף. אחרים שלא סיימו את התרגיל הראשון ממשיכים אותו אחרי השיעור. הקבוצה העוסקת בדקדוק פותרת תרגילי פועל. התלמידים מחברים יחדיו טבלה עם פעלים נבחרים שהם רוצים ללמוד. הם הולכים למחשב ומקלידים שם את הטבלה. כמעט לפני סוף השיעור את מציגים את הטבלה. גם התלמידים האחרים מדווחים על פעילותם בשיעור זה, שואלים שאלות ועונים עליהן. בסוף השיעור כל תלמיד בוחר לעצמו שיעורי בית.
 
הלמידה במעגלי למידה תורמת לשיפור היכולות הלשוניות ויכולות הלמידה. הם לומדים בין היתר לתעדף בתחום הלמידה, לחלוק את הידע שלהם עם אחרים ולהחליט החלטות הנוגעות ללמידה העתידית שלהם  – כל אלה מבוססים על ההערכה העצמית שלהם.  

צ'ק ליסט למורים בעניין למידה עצמית

התנהגות אוטונומית אינה קשורה אך ורק לגישות, לדעות וליכולות של הפרט אלא גם לתנאי המסגרת המוסדיים. עלינו להיות מודעים לכל הגורמים הללו כדי לספק תנאים מתאימים. להלן צ'ק ליסט המבוסס על ספרם של לאמב, חימנס ראיה וויירה (2007, עמודים 53-47). הצ'ק ליסט עשוי לעורר השראה:
 
* גישה ומוטיבציה: האם אני משוכנע באמת בצורך של למידה עצמית? מהי מטרתי בנוגע לכך?
* יישום וגמישות: כיצד אני יכול להתמודד עם מגבלות מקומיות ובכל זאת ליצור לעצמי חופש?
* בעלי ברית ותקשורת: עם אילו עמיתים אני יכול להחליף מידע ודעות? על אילו דוגמאות אני יכול להישען – גם מתחומי דעת אחרים?   

Sich über Lernerautonomie mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, ist auch sehr hilfreich. Foto (Ausschnitt): © contrastwerkstatt - Fotolia.com
הצעדים הראשונים

אחרי שלב החשיבה העצמית מגיע השלב הראשון לקראת יותר אוטונומיה. הציבו לעצמכם  יעדים קונקרטיים, למשל לאפשר לתלמידיכם להציג בכיתה את הטקסט האהוב עליהם. צעדים קטנים עדיפים על לא לעשות דבר. 

כמו כן חשבו אילו רעיונות יש לכם ובאילו חומרים תוכלו להשתמש כדי לקדם למידה עצמית בשיעור. אפשר לחשוב על תרגילים פתוחים (יותר), תרחישי למידה ומיזמים.

חשבו על מה שפיתחתם ויישמתם וכיצד זה עבד בשיעור. אפשר לעשות זאת במסגרת של יומן המורה או בשיחה עם מורים אחרים ועם תלמידים. הדבר החשוב ביותר הוא לא להרפות גם אם זה לא מצליח מיד בפעם הראשונה כפי שתיארתם לעצמכם.
 

ביבליוגרפיה:

Arnold, Jane/Fonseca-Mora, Carmen (2016): Affektive Faktoren und Autonomie beim Fremdsprachenlernen. In: Martos, Javier/Tassinari, Maria G. (Hg.): Intercultural German Studies (= Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache; 40). München: Iudicium, S. 163–176.

Dam, Leni (1995): Learner autonomy 3. From theory to classroom practice. Dublin: Authentik.

Lamb, Terry/Jiménez Raya, Manuel/Vieira, Flavia (2007): Pedagogy for Autonomy in Language Education in Europe. Dublin: Authentik.
Rogers, Carl R. (1984): Freiheit und Engagement. Personenzentriertes Lehren und Lernen. München: Kösel.

Scharle, Agota/Szabó Anita (2000): Learner autonomy. A guide to developing learner responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.

Tassinari, Maria G. (2010): Autonomes Fremdsprachenlernen: Komponenten, Kompetenzen, Strategien. Frankfurt am Main: Peter Lang.