אוטונומיה של התלמידים ואסטרטגיות למידה
אסטרטגיות מקדמות את הלמידה

אסטרטגיות למידה הן כלים חשובים להכוונה ולאופטימיזציה של רכישת שפה זרה ושל השימוש בה. אימון קבוע באסטרטגיות תורם לעצמאות רבה יותר של הלומד. בעזרת טיפים ברורים ודידקטיקה ברורה תוכלו לנסות זאת בעצמכם.  
 

קידום הלמידה העצמית הוא מטרה מרכזית בהוראת שפה (בית ספרית). הקניית אסטרטגיות למידה היא אפשרות לקדם את עצמאותם של הלומדים. אסטרטגיות למידה הן כלים שבאמצעותם הלומדים יכולים הן לרכוש ידע הן לכוון, לפתח ולשכלל תהליכים אקטיביים להפנמת השפה. באמצעות כלים אלו הם מסוגלים גם לפתור בעיות ברכישת השפה הזרה ובשימוש בה. מחקרים מלמדים כי לשימוש באסטרטגיות למידה יש השפעה דרמטית על הישגיהם של הלומדים. חשוב כי ללומדים יהיה מאגר גדול של אסטרטגיות למידה, אך בה בעת גם שיהיו מסוגלים להשתמש בו בתבונה ובאופן מתאים. 

דוגמאות לאסטרטגיות קריאה

תלמידים הקוראים טקסט בלתי מוכר מתמודדים עם אתגרים דוגמת מילים בלתי ידועות. במקרה זה התלמידים מפענחים את המילה באמצעות ההקשר או שהם בודקים את המילה במילון (דו-לשוני) או שהם נעזרים בעמית ללימודים. אלה דוגמאות לאסטרטגיות למידה שמשתמשים בהן בנפרד או ביחד כדי לפתור בעיה בתחום של אוצר מילים בעת קריאת טקסט. השימוש המוצלח באסטרטגיות הלמידה הללו קשור לכמה הנחות יסוד.

הסקה נכונה תלויה כמובן בכך שהטקסט מכיל מספיק מידע כך שאפשר יהיה להבין את המילה החדשה מההקשר. נוסף על כך הלומדים צריכים שיהיה להם מספיק ידע לשוני כדי להבין את ההקשר שבו מופיעה המילה. כמו כן הם צריכים שתהיה להם אפשרות לבדוק את השערותיהם באמצעות הטקסט. התלמידים צריכים לדעת כיצד משתמשים במילון, כיצד מוצאים את המילה שמחפשים וכיצד בוחרים במשמעות המתאימה להקשר. שיתוף פעולה בין הלומדים מועיל בתנאי שהם מוכנים לתמוך זה בזה ובתנאי שיש להם היכולות (הלשוניות) הנדרשות.

Auch das Nachschlagen von unbekannten Wörtern im Wörterbuch ist eine Lernstrategie. Foto (Ausschnitt): © Bernhard Ludewig - Goethe-Institut
סיווג אסטרטגיות הלמידה

מהדוגמה המתוארת לעיל ניתן ללמוד על שלוש קטגוריות של אסטרטגיות למידה: אסטרטגיות הלמידה המטא-קוגניטיביות מסייעות בתכנון – למשל בחירה של אסטרטגיית למידה נכונה – הפיקוח – למשל לבדוק אם מילה שנמצאה במילון מתאימה לטקסט, והערכה של תהליך הלמידה / העבודה – למשל ההערכה והתאמת תוצאות העבודה. כאשר הלומדים משתמשים באסטרטגיית למידה בעבודה הישירה עם חומרי למידה מכנים זאת אסטרטגיות למידה קוגניטיביות. דוגמאות לכך הן הסקת מסקנות, סימון ההיבטים החשובים בטקסט, היכולת לקשר לידע עולם ולידע קודם, שימוש במילון או אף כתיבת סיכום. לומדים משתמשים באסטרטגיות למידה חברתיות רגשיות כאשר הם מתמודדים עם משימה או בעיית הבנה תוך שיתוף פעולה עם אחרים (אסטרטגיות חברתיות) או כאשר הם מצליחים לשלוט ברגשות שלהם כמו חשש, תסכול או חוסר מוטיבציה (אסטרטגיות רגשיות).

ארבעה צעדים להקניית האסטרטגיות

המטרה של הקניית אסטרטגיות הלמידה היא שהלומדים ירכשו רפרטואר נרחב ככל האפשר של אסטרטגיות למידה ויהיו מסוגלים להשתמש בו באופן המתאים לחומר הנלמד. המורה נדרש ללמד את כל אסטרטגיות הלמידה אך במיוחד את אסטרטגיות הלמידה המטא-קוגניטיביות. כך יוכלו הלומדים לתכנן את תהליך הלמידה שלהם ואת השימוש באסטרטגיות, להרהר בהן ולהתאימן על פי הצורך. המורים נדרשים לשלב את תרגול אסטרטגיות הלמידה באופן קבוע ושיטתי בשיעורים ולהתמקד בהקניית מיומנויות מסוימות כמו אסטרטגיות קריאה או אסטרטגיות של רכישת אוצר מילים חדש.

להלן נציין ארבעה צעדים להקניית האסטרטגיות הנבנות נדבך על נדבך.

- הבאה למודעות: באמצעות חומר למידה מסוים, למשל התמודדות עם מילים בלתי ידועות בעת קריאת טקסט, יש להביא למודעות את אסטרטגיות הלמידה הידועות. הפעילויות המתאימות כאן הן דיונים, שאילת שאלות מכוונת או ריאיון בזוגות לאחר השלמת המטלה.

- הצגה ומודלינג (המחשה): לאחר שהמורה החליט על אסטרטגיית למידה אחת או שתיים הוא מציג ומדגים אותן : הוא ממליל ומדגים את צעדי התכנון, הביצוע והפיקוח.

- תרגול: כשהתלמידים מתמודדים עם מטלות תובעניות מבחינה קוגניטיבית הם מתנסים בידע האסטרטגי שרכשו ומהרהרים על יישומו.

- העברה והערכה: הלומדים מיישמים את הידע האסטרטגי במטלות נוספות ודנים על כך באמצעות פורטפוליו, משובים או בדיקה עצמית קבועה שבה הם מדווחים על חוויותיהם.

אם אתם מעוניינים לתרגל אסטרטגיות למידה בשיעורים שלכם תוכלו להיעזר בתכנית ההוראה שלהלן: 


 מומלץ ביותר מאחר שתרגול אסטרטגיות למידה באופן קבוע תורם לעצמאות הדרגתית של הלומד ולהנאה מהלמידה. 
 
ביבליוגרפיה:

Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien (= Das Fernstudienangebot Deutsch als Fremdsprache; 23). Berlin: Langenscheidt.
 
Chamot, Anna Uhl/Barnhardt, Sarah/Beard El-Dinary, Pamela/Robbins, Jill (1999): The learning strategies handbook. White Plains: Longman.
 
Finkbeiner, Claudia/Knierim, Markus/Smasal, Marc/Ludwig, Peter (2012): Self-regulated cooperative EFL reading tasks: students’ strategy use and teachers’ support. In: Language Awareness 21. Jg., H.1-2, S. 57-83.
 
Griffiths, Carol (2013): The strategy factor in successful language learning. Bristol: Multilingual Matters.
 
Smasal, Marc (2010): Lernstrategien im Fremdsprachenunterricht. Ein Workshop für die fächerübergreifende Aus- und Weiterbildung von Fremdsprachenlehrkräften. In: Profil 2. Jg., S. 171-188.