צירופים כבולים
למידה בנתחים גדולים

כשמדובר באוצר מילים חושבים לומדים רבים לרוב על רשימות אינסופיות של מילים בודדות שיש לתרגלן. אולם שפה כוללת לעיתים קרובות צירופים כבולים שיש להם משמעויות ספציפיות שראוי לתת עליהם את הדעת גם בשל ההקשרים התרבותיים שלהם. 

בספרי לימוד ובחוברות לימוד נתקלים בצירופים של כמה מילים, למשל הביטוי "להוסיף שמן למדורה", במונחים כמו: צירוף מורכב, מטבע לשון, צירוף קבוע, ביטוי, פתגם, קולוקציה אידיומטית. כל המונחים הללו מבהירים את משמעות המושג "צירוף כבול": צירוף מילים קבוע, כבול מכיוון שאין לשנות את סדר המילים בביטוי. הצירופים הכבולים שכיחים בשפה, משתמשים בהם במצבים מסוימים ויש להם מבנים מורכבים שונים ומשמעויות קונקרטיות ומופשטות. להלן בטבלה כמה דוגמאות הממחישות את מגוון הביטויים:
 

האם המקום פה פנוי? להיות שקוע במשבר עמוק  לשאול שאלה
להתגלגל מצחוק לקשור למישהו דוב (המשמעות: לרמות, לאכזב) אהבה אפלטונית
בברכה תמונות חדות באופן נשכני (המשמעות: חדות מאוד) מספרים שחורים (המשמעות: רווח)
  הציפור הראשונה תופסת את התולעת See you later!

זיהוי צירופים כבולים

זיהוי צירופים קבועים אינו פשוט כלל וכלל משום שלומדי השפה מתרכזים בד"כ במילים הבודדות. הם זקוקים לאסטרטגיות שיסייעו להם לזהות מאפיינים של ריבוי משמעויות ושל צירופים כבולים. תרגילי חיפוש ברמה של הטקסט עשויים לעזור: במסגרת תרגילי הבנת הנקרא לומדי השפה נדרשים לחפש בטקסטים זוגות מילים הקשורות זו לזו קשר הדוק. התאמות בשפה הראשונה עשויות לסייע במיוחד כאשר הרכיבים בשפה הראשונה ובשפת היעד אינם זהים. דווקא מנקודת המבט של שפה אחרת -  שפת האם או השפה הזרה –מתברר עד כמה אוצר המילים הוא ספציפי לכל שפה.  

למשל הביטוי 

„Vorurteile abbauen“

ימשוך כנראה את תשומת ליבו של דובר השפה האנגלית. תרגום מילולי של הביטוי – "לשבור דעות קדומות" – אינו מבהיר את משמעותו. יש חשיבות רבה לפיתוח רגישות לביטויים כאשר במילון של ספר הלימוד מופיעות בעיקר מילים בודדות. מילונים מן הסוג הזה מחזקים תלמידים בנטייתם להיצמד למילים. משום כך חשוב שבעתיים לתת מקום גם לביטויים. אם ייעשה שימוש בכלים דיגיטליים דוגמת קוויזלט כדי להציג את הביטויים תוכל קבוצת התלמידים עצמה ליצור יחדיו מילון טוב יותר. תמונות, קישורים לטקסטים ושירים יראו את השימוש בצירופים בטקסט, וכך ישפרו את יעילות הלמידה.        

גישת ה"נתחים"

גישת ה"נתחים" היא שימוש יעיל בידע על צירופים כבולים: כאשר הלומדים מנסים לבנות משפטים באמצעות חיבור מילים בודדות זו לזו חלה האטה בקצב הדיבור שלהם. לעומת זאת גישת ה"נתחים", החלקים הגדולים, עשויה להוביל לדיבור שוטף יותר. "נתחים" הם חלקים לשוניים גדולים ואוטומטיים המצויים בזיכרון, והם נשמרים כ"נתחים" בלקסיקון המנטלי. השימוש בחלקים הגדולים הוא חסכוני משום שבאופן זה יש חיסכון במאמץ הקוגניטיבי. 

כדי לעגן את חלקי השפה הללו בזיכרון יש להתייחס אליהם כאל יחידות כבר בתהליך הלמידה. למשל את הביטוי 

„Herzlichen Glückwunsch“.

(מזל טוב) יש ללמד בהיבט השימושי שלו. יש לתרגל את הביטוי בדיאלוג במצבים שבהם "רוצים לאחל למישהו משהו בעקבות אירוע מיוחד". הביטוי יהפוך לאוטומטי אחרי שחוזרים עליו כמה וכמה פעמים. לשם חיזוק יוכל התלמיד להשתמש בביטוי בהקשר חדש. הביטוי צפוי להיחרט בזיכרונו של התלמיד אם הוא יקשר את השימוש בו לאירועים רלוונטיים מבחינתו בשלב התרגול. בשלב הראשון אין צורך לתת את הדעת על מאפיינים דקדוקיים של הביטוי – במקרה הזה השימוש ביחסת המושא הישיר. מכיוון שהתלמידים שומרים בזיכרונם את הביטוי כפי שהוא,הם אינם זקוקים לחוק דקדוקי כלשהו. מובן שחשוב שהתלמידים ילמדו להשתמש בביטוי בצורה הנכונה. 

קלוזים פתוחים (טקסטים בלי מחסן מילים) שבהם חסרה מילה מתוך צירוף כבול אינם מעודדים למידה. הם מתאימים אולי במבדקים. כדי לחזק את אוצר המילים יש לוודא שהתלמידים יקבלו תרגיל שבו הביטוי כולו מופיע. במקום קלוזים יש לתת תרגילים שבהם התלמידים נדרשים לחפש משמעות דומה לביטוי או לחילופין לזהות את הביטוי בטקסט שבו הוא מופיע בשלמותו. תרגיל יעיל הוא למשל כתיבה מודרכת או דיבור מודרך במשימה על פי שיטת הלמידה הפעילה.   
מי שבוחן דברים מקרוב מגלה ייחודיות תרבותית בכמה היבטים. צילום: © harry+lidy - plainpicture ההקשר התרבותי

לאחר שהשימוש ביחידת השפה הפך לאוטומטי מגיע שלב ההפיכה למודע. התלמידים מדברים במפורש על ההקשרים או המצבים שבהם מתאים להשתמש בצירוף הכבול. נתונים אטימולוגיים עשויים הן לקדם את התלמיד הן להעשיר את הידע התרבותי היסטורי שלו. העיסוק בביטויים מן התרבות עשוי אף לתרום ליכולות הבין-תרבותיות. למשל הביטוי 

„Hände schütteln“

(ללחוץ ידיים) נותן מידע באילו מקרים במרחב דובר הגרמנית מושיטים ידיים ללחיצת יד. בקישורים שלהלן אפשר למצוא תרגילים רבים המתאימים לרמות למידה שונות. הם מסייעים לתרגל צירופים כבולים. אז למקומות היכון צא! 
 
ביבליוגרפיה

Barkowski, Hans/Grommes, Patrick/Lex, Beate/Vicente, Sara/Wallner, Franziska/Winzer-Kiontke, Britta (2014): Deutsch als fremde Sprache. (=Deutsch Lehren Lernen; 3). München: Klett-Langenscheidt.