2018 ECOWEEK במכון גתה בתל אביב
שבוע של סדנאות עיצוב והתערבות ליצירת מקום במרחב הציבורי

ECOWEEK 2018
ECOWEEK 2018

גם השנה, זו השנה השלישית ברציפות, נערכו בישראל סדנאות  ECOWEEK, בהשתתפות סטודנטים מהפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי חולון (HIT) שהשתתפו בקורס ״עיצוב מקיים במרחב העירוני״, וסטודנטים ומנחים מחו״ל – גרמניה, אוסרטריה ונורבגיה.

השנה, משרדי מכון גתה וסביבתם שימשו כאתר להתערבויות ומיצגים ״אמיתיים״ בהקשרי סביבה, פסולת וצרכנות של מוצרים 'חד פעמיים'.
 
את השבוע החוויתי הובילו אדר' ברכה קומדה מנחת הקורס ב-HIT ואדר' ד"ר איליאס מסינס מייסד ויו״ר עמותת ECOWEEK המרצים בפקולטה לעיצוב ב-HIT, והוא התקיים  בשיתוף פעולה בין עמותת ECOWEEK לשותפים מישראל ומחו"ל: המכון הטכנולוגי חולון, מכון גתה, האוניברסיטה למדעים יישומיים ואמנויות הילדסהיים גרמניה, שגרירות נורבגיה בישראל, פורום התרבות האוסטרי של שגרירות אוסטריה בישראל, היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה, חברת הניהול של דיזנגוף סנטר, החברה להגנת הטבע, המועצה הישראלית לבנייה הירוקה, אגודת האדריכלים ובוני ערים בישראל, מגזין DETAIL ו- Archisearch.

הפעילות של ECOWEEK נפתחה ב 2 בספטמבר בסמינר בינלאומי בו הציגו מרצים אורחים מאוסטריה, מגרמניה, מנורבגיה ומישראל את עבודותיהם ונערך פיילוט למשחק קופסא בעיצובו של אלעד אור מקבוצת טרמינל עיצוב ירוחם, שעוסק בעירוניות מקיימת ע״פ העקרונות של ג׳יין ג׳יקובס.

 

 • Workshop Ecoweek 2018 © ECOWEEK 2018
  Workshop Ecoweek 2018
 • Glass Recycling in Europa 2013 © ECOWEEK 2018
  Glass Recycling in Europa 2013
 • Plastic Birds © ECOWEEK 2018
  Plastic Birds
 • How long until it's gone? © ECOWEEK 2018
  How long until it's gone?
 • Plastic Island © ECOWEEK 2018
  Plastic Island
 • More Plastic than People © ECOWEEK 2018
  More Plastic than People


במהלך השבוע נערכו סדנאות עיצוב מקיים ורב תחומי העוסקות בפרויקטים אמיתיים, במטרה לתת מענה לצורך אמיתי של אירגונים ורשויות אשר אירחו את הסדנאות. השנה היו אלה מכון גתה, עיריית הרצליה, החברה הניהולית של דיזנגוף סנטר והמכון הטכנולוגי חולון.
 
במהלך השבוע התקיימה הקרנה של הסרט 'SAND WARS' של הבמאי הצרפתי דניס דלסטרק במכון גתה. הסרט הוא אחד הסרטים על נושאים סביבתיים עכשיויים שמשתתפים בפרוייקט 'מחר היום'.
 
אירוע מסכם בו הוצגו תוצרי הסדנאות התקיים ביום ו' 7  בספטמבר במכון גתה בת"א ובו השתתפו נציגי האירגונים והרשויות והקהל הרחב.
 

 תערוכה יחודית במכון גתה בתל  אביב

המעצבת רוני לויט הנחה את הסדנה אשר עסקה במרחב הציבורי של מכון גתה: מדריגות הכניסה, ווירטינה הפונה אל הכניסה הראשית של בית אסיה, תערוכה בלובי המכון והתערבות בפינת הרחוב.
מטרת הסדנה הייתה ליצור סדרה של התערבויות במסגרת הצמת מודעות סביבתית בקרב הציבור על הנזק שנגרם משימוש במוצרי פלסיק חד פעמיים.
 
הקבוצה פיתחה שפה של אינפוגרפיקה במטרה להביע מסרים ומידע סביבתי ונתונים מרטידים על שימוש מוצרי פלסטיק חד פעמיים. דרך מתקנים דו מימדיים ותלת ממדיים, העבירו מסרים על ההשפעה הסביבתית של מוצרים חד פעמיים לסביבה. לדוגמה, הזמן שנדרש עבור פסולת ימית נפוצה מפלסטיק כדי להתפרק לעומת חיי אדם; כמות שקיות הפלסטיק המשמשות כל ישראלי בכל שנה; שיעור מיחזור זכוכית, אחוז ציפורי הים המסובכות בפסולת פלסטיק, והשוואה בין מטמנת הפסולת באוקיאנוס, לעומת גודלה של מדינת ישראל. כמו כן, הקבוצה בנתה תערוכה זמנית, שמראה את היום שפסולת פלסטיק תהפוך לארכיאולוגיה של העבר.