קול קורא להגשת מועמדות

תגובות תרבותיות ואמנותיות לשינויים סביבתיים

לאור ההצלחה של השנה שעברה, קרן הנסיך קלאוס ומכון גתה מפרסמים גם השנה קול קורא לקבלת הצעות ליוזמות תרבותיות ואמנותיות, אשר עוסקות בסוגיות סביבתיות בוערות בכל רחבי העולם.  

אמנים ואמניות, יוצרים ויוצרות בתחום התרבות ואנשי מקצוע נוספים בתחומים אלה, אשר עוסקים בנושאי קיימות אקולוגית וצדק סביבתי, יכולים להגיש מועמדות לקבלת תמיכה במסגרת התכנית "תגובות תרבותיות ואמנותיות לשינויים סביבתיים".

ניתן להגיש מועמדות עד ל-14 ביוני 2019