חדש מהאריזה

Frisch ausgepackt © Vladru

חדש מהאריזה

כל חודש נקרין סרט גרמני חדש. הסרט יוקרן רק במכון גתה. 
סרטים – חדש מהאריזה. במילים אחרות: סרטים חדשים. סרטים מרגשים. סרטים עכשוויים.