Future Perfect

עתיד מושלם

העולם זקוק לרעיונות עבור עתיד טוב יותר ובר-קיימא, אך לא די ברעיונות בלבד. לכן, הפרויקט Future Perfect אוסף סיפורים של אנשים, יוזמות, ארגונים וחברות, אשר העזו ועברו מחשיבה לעשייה.

על Future Perfect