גישה מהירה:
עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

על גינות וגיבורים בעיר הבירה

גינות קהילתיות בג'ונגל של העיר הגדולה ובתי קפה מונגשים: רחל ביקרה בשבילכם בעיר הבירה וגילתה עד כמה הברלינאים בעלי מודעות סביבתית.