New Types
הנרי פרידלנדר (1904 – 1996)

פרידלנדר נולד בליון שבצרפת, בן לסוחר בדים גרמני-יהודי ולאמנית אנגלייה. בשנת 1910 עברה המשפחה להתגורר בברלין. בשנת 1926 קיבל פרידלנדר תואר "סדר מוסמך" מהאקדמיה לאמנויות הגרפיקה והדפוס בלייפציג. מיד לאחר מכן החל לעסוק בעבודה בתחום בבית דפוס.   

בעקבות אנטישמיות שהלכה וגברה בגרמניה היגר פרידלנדר להולנד בשנת 1932. שם עבד כמנהלה האמנותי של בית ההוצאה N.V. Mouton & Co ועיצב ספרים וכריכות ספרים עבור הוצאות ספרים נוספות.

לאחר הכיבוש הגרמני וגירוש היהודים נאלץ פרידלנדר להסתתר החל משנת 1942. אשתו פרנסה את המשפחה: היא העבירה שיעורי ספורט לנשות הקצינים הגרמנים. בתקופה זו הקדיש פרידלנדר את זמנו לקליגרפיה וללימוד הטקסטים המקראיים. בשנת 1950 עלה פרידלנדר עם משפחתו לארץ, הם התיישבו בירושלים. פרידלנדר הכשיר את הדור הצעיר במלאכת הדפוס. במשך 20 שנה ניהל את בית הספר "דפוס לימודי הדסה" בירושלים, בנה את תכנית ההכשרה שם, עסק בהוראה והטביע את חותמו על עיצוב הכתב והדפוס בישראל בכמה פרסומים.

בשנת 1958 הגה פרידלנדר את הגופן הדסה. הוא עבד בגופן זה במשך 27 שנים. ביוזמתו של זלמן שוקן, המוציא לאור מברלין, החל פרידלנדר לפתח גופן עברי מודרני, שיתאים לדרישות הדפסת הספרים התעשייתית מאז שנת 1931. שכרו היה בהצלחתו הרבה של גופן הדסה. עד היום נחשב גופן זה להתקדמות חשובה בהתפתחות הגופנים העבריים המודרניים. נעשה שימוש בגופן, למשל, בכרזות ולמטרות אחרות, כאשר זקוקים לכתב גדול. בשנת 1971 זכה פרידלנדר ב"פרס גוטנברג" של העיר מיינץ על מפעל חיים. בשנים 1973 עד 1979 עיצב פרידלנדר עבור יבמ את גופני שלום, אביב והדר המשמשים עד היום. בגופנים אלו השתמשה יבמ במכונות הכתיבה החשמליות. 
 

*הביוגרפיות מבוססות על מחקרים וטקסטים מתוך הפרסום "כתבים ישנים-חדשים: עבודות טיפוגרפיות ומלאכת עיצוב הספרים של משה שפיצר, פרנציסקה ברוך והנרי פרידלנדר" של ארכיון הספרות הגרמנית במרבך, 2015.