גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

אוסטריה
פול שמידט

מזכ"ל החברה האוסטרית לפוליטיקה אירופית מאז שנת 2009. בעבר עבד בבנק הלאומי Oesterreichische, הן בווינה והן בנציגות הבנק בבריסל ובנציגות הקבועה של אוסטריה באיחוד האירופי. עבודתו הנוכחית מתמקדת בעיקר בניתוח ובדיון של נושאים אקטואליים הנוגעים לאיחוד האירופי. פרשן קבוע בתקשורת האוסטרית כמו גם הבינלאומית.