גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

צרפת
פרופ' שרון פרדו

ראש קתדרה לכל החיים ללימודים אירופיים על שם ז'אן מונה ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. יו"ר מרכז סימון ווייל ללימודי אירופה. תחומי העניין המחקריים שלו מתמקדים בממדים המשפטיים והפוליטיים של מדיניות החוץ והביטחון של האיחוד האירופי.