גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

ישראל
דוד ויצטום

 מגיש טלוויזיה ועורך ומרצה לטלוויזיה הישראלית. הוא מרצה בנושאי תקשורת, מוסיקהוהיסטוריה גרמנית באוניברסיטאות ת”א .וירושלים ובכנסים רבים בארץ ובחו”ל