Climate Warriors – המאבק על עתיד כדור הארץ

Climate Warriors © Fechner Media


בימוי: קרל א. פכנר

גרמניה 2018, 86 דקות, אנגלית וגרמנית, כתוביות בעברית.

100% אנרגיה מתחדשת – הדבר כבר אפשרי מבחינה טכנולוגית. הסרט התיעודי מדגים כיצד מהפכת האנרגיה יכולה להצליח בכל העולם. הסרט מעניק קול לאותם אנשים הפועלים ללא הרף למען עתיד צודק ובר קיימא.