FISH `n PILLS – Hormonaquarium

FISH `n PILLS – Hormonaquarium FISH `n PILLS – Hormonaquarium


האם אנשים אכן חופשיים בהחלטותיהם?
מעל למאה מיליון נשים בעולם נוטלות גלולה למניעת היריון מדי יום. אולם מהן השפעותיה של הגלולה?

בימוי: טרזה טארה
צ'כיה 2008, 20 דקות,  צ'כית ואנגלית עם כתוביות בעברית ובערבית

הגלולה למניעת היריון היא סמל החירות המינית. אולם מהן השלכותיה של הגלולה?

האם אנשים אכן חופשיים בהחלטותיהם?

מעל למאה מיליון נשים בעולם נוטלות גלולה למניעת היריון מדי יום. אולם מהן השפעותיה של הגלולה? נשים נתונות להשפעתם של הורמונים סינתטיים, הן סובלות מתופעות לוואי, דגים משנים את מינם, חברות המייצרות תרופות מרוויחות כסף, גברים סובלים מאי פוריות הולכת וגדלה, ומדענים מדברים על חומרים מזיקים חדשים בסביבה.

סרט תיעודי עטור פרסים.